Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Biodegradovatelné in situ polymer-polymer kompozity s duálním vyztužením
Školitel Ing Ivan Kelnar, CSc
Oddělení Nanostrukturované polymery a kompozity
Anotace Práce se bude zabývat optimalizací biodegradovatených kompozitů s duálním
vyztužením in situ generovanými mikrovlákny a organickými nanokrystaly (ON) s využitím komplexního působení ON s cílenými modifikacemi. To má současně vést k podpoře/umožnění tvorby vláknových struktur ve vhodných směsích biodegradovatelných polymerů dloužením taveniny nebo za studena, regulaci struktury prekurzorů a vláken, parametrů mezifází, nukleaci
a stabilizaci krystalinity včetně tvorby orientovaných nanofibrilárních krystalů a dosud nerealizovaných hierarchických morfologií. Cílem je poznání zákonitostí působení modifikovaných ON, vztahu struktura/vlastnosti a deformačního mechanismu.
Vysoké školy