Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Srovnání fyzikálně chemických vlastností polymerních kartáčů založených na akrylátech, akrylamidech, methakrylátech a methakrylamidech
Školitel Ing. Ognen Pop-Georgievski, Ph.D.
Konzultant Ing. Andres de los Santos Pereira, Ph.D.
Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiálových rozhraní
Anotace Povrchově iniciované řízené radikálové polymerizace jsou intenzívně využívány pro přípravu methakrylátových a methakrylamidových polymerních kartáčů zabraňujících nespecifické adsorpci z různých biologických roztoků. Toto omezení adsorpce je ovlivňováno hydrofilní podstatou použitých monomerů, délkou polymerních řetězců, molární hmotností, tloušťkou polymerní vrstvy, její hustotou, povrchovou strukturou, konformací řetězců, hustotou kotvících bodů jednotlivých řetězců atd. Přesto dosud nebylo provedeno rozsáhlé, kritické a přímé srovnání fyzikálně chemických vlastností polymerních kartáčů založených na těchto dvou skupinách monomerů.
Hlavním cílem tohoto projektu je paralelně připravit polymerní kartáče z akrylátových, akrylamidových, methakrylátových a methakrylamidových monomerů se stejnými bočními skupinami a stejnými povrchovými parametry. Zároveň budou studovány a porovnávány fyzikálně chemické vlastnosti kartáčů a určen vliv jednotlivých modifikací na žádané vlastností.
Řešitel projektu získá zkušenosti nejen z oblasti organické syntézy, polymerní chemie a povrchových modifikací, ale také z rozličných analytických technik jako jsou spektroskopická elipsometrie, infračervená reflexně-absorpční a rentgenová fotoelektronová spektroskopie, povrchová plasmonová rezonance, QCMD, mikroskopie atomových sil, měření kontaktních úhlů atd.
Vysoké školy