Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Příprava polymerních nanoléčiv pomocí mikrofluidní nanoprecipitace - vlastnosti in vitro a in vivo za simulovaných fyziologických podmínek
Školitel Mgr. Eliézer Jäger, Ph.D.
Konzultant Mgr. Alessandro Jäger, Ph.D.
Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy
Anotace Nanoléčiva mají mnohem větší potenciál pro biomedicínské aplikace, pokud jsou navržena tak, aby selektivně reagovala na určité vnější podněty. Takovým podnětem může být enzymatické odstranění chránících skupin, změna pH, intenzivní světlo nebo v poslední době stále více studovaná přítomnost reaktivních kyslíkových forem (ROS) v nádorové tkáni. Projekt je zaměřen na využití nerovnováhy v mikroprostředí nádorových buněk (změny pH, produkce ROS) jako podnětu pro selektivní degradaci polymerních systémů. Mikrofluidní nanoprecipitací bude připraveno několik samouspořádaných polymerních nanoléčiv - polymerních micel, nanočástic a vezikul biodegradovatelných v přítomnosti fyziologicky významných změn pH, teploty nebo koncentrace ROS. Mikrofluidní technika umožní reprodukovatelným způsobem připravovat uniformní částice s kontrolovatelnou velikostí, tvarem a chemií povrchu. Vyrobené nanočástice budou charakterizovány pomocí standardních technik rozptylu (DSL / SLS / ELS, SAXS a SANS) a zobrazovány mikroskopicky (SEM, TEM a Cryo-TEM). Účinnost polymerních nanosystémů bude hodnocena v modelech in vitro a in vivo simulujících fyziologicky vyvážené a nevyvážené mikroprostředí.
Vysoké školy