Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma NMR krystalografie farmaceuticky aktivních látek
Školitel Ing. Jiří Brus, PhD
Konzultant Mgr. Jiri Czernek, PhD
Oddělení NMR spektroskopie
Anotace Je naléhavá potřeba snižovat výpočetní náročnost při současném zvyšování spolehlivosti NMR krystalografie založené na předpovědích struktur polymorfních forem pevným látek. Cílem tohoto PhD projektu je analyzovat prvky krystalové symetrie spolu s dalšími geometrickými parametry a využít těchto poznatků pro stanovení strukturních vazných podmínek (a)nebo omezení a jejich implementace v rámci stávající postupů NMR krystalografie. Taktéž se předpokládá databázové hledání podobností strukturních motivů zkoumaných na Oddělení NMR spektroskopie ÚMCH.
Vysoké školy