Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Pokročilé nanokompozity pro aplikace v inteligentních materiálech
Školitel Dr. Adam Strachota, PhD
Konzultant Dr. Beata Strachota, PhD
Oddělení Nanostrukturované polymery a kompozity
Anotace Plánovaná je syntéza pokročilých nanokompozitů a nanostrukturovaných kopolymerů, u nichž se očekává značný potenciál v roli nových inteligentních materiálů, a sice pokročilých inteligentních elastomerů, zejména hydrogelů, gelů s nevodnými rozpouštědly, jakož i elastomerů neobsahujících rozpouštědla. Jako plniva budou využity jak anorganické částice, nano-destičky, nano-tyčinky, tak i interpenetrující organické fáze, s cílem podpořit rychlé a rozsáhlé odezvy na vnější podněty a/nebo samo-regenerační vlastnosti. Pro tento druhý účel bude zkoušeno také zabudování fyzikálně nebo chemicky reverzibilního síťování. Bude zkoumána možnost orientace nejslibnějších nanokompozitních systémů s cílem získání nanokompozitů s vysoce anizotropními materiálovými vlastnostmi. Potenciální ‘inteligentní‘ aplikace těchto materiálů jsou zejména v oblasti aktuátorů nebo matric uvolňujících léky nebo činidla-
Kromě syntézy budou charakterizovány reologické vlastnosti během vzniku nanokompozitů (gelace) a termomechanické vlastnosti konečných produktů (DMTA). Další charakterizace produktů budou prováděny ve spolupráci s odděleními našeho ústavu: zejména morfologie (TEM, WAXS, SAXS), chemická mikrostruktura (NMR) a polarizační mikroskopie.
Plánováno je také navázání na podávané, resp. řešené výzkumné projekty školitele.
Vysoké školy