Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Polymerní memristory
Školitel RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Oddělení Polymery pro elektroniku a fotoniku
Anotace Práce je zaměřena na přípravu nových polymerních materiálů a polymerních kompozitů, vyznačujících se elektrickými charakteristikami s definovaným paměťovým efektem, a studiem jejich vlastností. Bude prováděn základní experimentální a teoretický výzkum nových materiálů, ve kterých jsou na polymerním řetězci navázány donorové a akceptorové skupiny a budou studovány mechanismy ovlivňování transportu náboje přes tyto boční skupiny. Budou připravovány jak polymery se saturovaným řetězcem, s ovlivněním transportu přes změnu molekulární struktury polymeru elektrickým polem, tak i polymery s konjugovaným řetězcem a studována možnost synergického působení transportu přes konjugovaný řetězec a redoxního mechanismu transportu přes boční skupiny. Cílem práce je příprava polymerů a polymerních kompozitů se zabudovanými chemickými skupinami citlivými na vnější elektrické pole nebo prošlý elektrický náboj. Změnou prostorového uspořádání nebo nábojového stavu těchto citlivých skupin bude reversibilním způsobem ovlivňován elektrický odpor materiálu. Bude testováno využití těchto materiálů pro paměťové prvky v organické elektronice.
Téma je vhodné pro absolventy magisterského studia chemické fyziky a fyziky polymerů, případně fyzikální chemie.
Vysoké školy