Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Syntéza a funkcionalizace polymerů pro použití v elektrochemii a přípravu iontově selektivních membrán.
Školitel RNDr. Miroslav Otmar, CSc.
Konzultant Ing. Jan Žitka, PhD.
Oddělení Polymerní membrány
Anotace Téma zahrnuje přípravu vybraných polymerů nesoucích funkční skupiny vhodné pro výměnu iontů (sulfonové, fosfonové, kvarterní amoniové nebo fosfoniové). Dále syntézu heterocyklických sloučenin pro vodivé polymery, polymerní elektrolyty a povrchovou úpravu elektrod. Dalším tématem je syntéza chirálních selektorů a vývoj metodiky pro jejich zakotvení na polymerní nosič na bázi "click chemistry", popř. další využití této metodiky pro navázaní biologicky aktivních látek na polymer za účelem zlepšení jejich farmakologických parametrů.
Vysoké školy