Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Nové polymerní materiály pro membránové procesy
Školitel RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.
Konzultant Ing. Jakub Peter, PhD.
Oddělení Polymerní membrány
Anotace Membránové separace plynů jsou nové a dynamicky rozvíjející se technologie, jejichž největší předností jsou energetická úspornost, spolehlivost a ekologická šetrnost - v porovnání s klasickými separačními procesy (destilace, sorpce).
Polymerní membrány jsou schopné separovat směsi plynů a par na základě sítového efektu - různé plyny difundují mezi polymerními řetězci různou rychlostí. Rozhodující pro výslednou separační účinnost je jak chemická struktura polymeru tak morfologie výsledné membrány. Takto jsme v naší laboratoři objevili, že polymerní pěny, jako mnohačetné membránové soustavy, mohou účinně selektivně „sorbovat“ plyny. Koncept technologie byl patentován a nyní se toto téma rozvíjí.
Info o výzkumu v Oddělení polymerních membrán:
http://www.imc.cas.cz/cz/umch/o_membr.html
Vysoké školy