Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Chemické názvosloví

Česká komise pro makromolekulární nomenklaturu převáděla názvoslovné dokumenty IUPAC do češtiny. Některé z nich jsou vystaveny na webu Chemických listů. Zde uvádíme přehled s přímými odkazy.

Publikované dokumenty České komise pro makromolekulární nomenklaturu

  1. Základní definice termínů vztahujících se k polymerům, Chem. Listy 79, 281-295 (1985). [PDF]
  2. Nomenklatura regulárních jednopramenných organických polymerů, Chem. Listy 81, 290-316 (1987). [HTML]
  3. Nomenklatura kopolymerů založená na názvech monomerů, Chem. Listy 84, 843-861 (1990). [HTML]
  4. Definice termínů vztahujících se k jednotlivým makromolekulám a jejich souborům a ke zředěným roztokům polymerů, Chem. Listy 88, 366-392 (1994). [HTML]
  5. Stereochemické definice a označení vztahující se k polymerům, Chem. Listy 90, 371-388 (1996). [PDF]
  6. Používání zkratek pro názvy polymerních látek, Chem. Listy 90, 119-120 (1996). [HTML]
  7. Nomenklatura iregulárních jednopramenných organických polymerů založená na struktuře, Chem. Listy 90, 888-898 (1996). [PDF]
  8. Nomenklatura regulárních dvoupramenných organických žebříkovitých polymerů a spiropolymerů, Chem. Listy 92, 415-429 (1998). [HTML]
  9. Grafická znázornění (chemické vzorce) makromolekul, Chem. Listy 95, 112-122 (2001). [PDF]
  10. Slovník základních pojmů vztahujících se k polymerům, Chem. Listy 98, 406-416 (2004). [PDF]