Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Organizační schéma

 

Ředitel

Dr. Ing. Jiří Kotek, dr.h.c.
tel. 296 809 316

Kolegium ředitele

RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
zástupce ředitele pro koordinaci výzkumné činnosti
tel. 296 809 219

Ing. Václav Ježdík
zástupce ředitele pro ekonomiku
tel. 296 809 361

Ing. Jiří Brus, Dr.
člen kolegia ředitele pro spolupráci s vysokými školami
tel. 296 809 350

RNDr. Tomáš Etrych, DSc.
člen kolegia ředitele pro koordinaci strategických projektů
tel. 296 809 231

Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
členka kolegia ředitele pro spolupráci s aplikační sférou
tel. 296 809 255

Pavel Slabihoudek
člen kolegia ředitele pro administrativu a provoz
tel. 296 809 449

Ing. Petr Šálek, Ph.D.
člen kolegia ředitele pro popularizaci a Public Relations
tel. 296 809 225

 

Rada ústavu

Předseda: Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

Místopředseda: Ing. Richard Laga, Ph.D.

Interní členové: Ing. Hynek Beneš, Ph.D., Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc,  RNDr. Olga Kočková, Ph.D., Ing. Zdeněk Starý Ph.D., Ing. Petr Šálek, Ph.D.

Externí členové: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (PřF UK Praha, katedra fyzikální a makromolekulární chemie), prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. (VŠCHT Praha, FCHT, Ústav polymerů), doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. (MFF UK, katedra makromolekulární fyziky) a doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. (PřF UK Praha, katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

Tajemnice: Ing. Věra Ticháčková

 

Dozorčí rada

Předseda: prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.) (od 15. 4. 2019 do 14. 4. 2024 a od 15. 4. 2024 do 14. 4. 2029)

Místopředseda: Ing. Jiří Pánek, PhD. (od 11.5.2021 do 10.5.2026)

Členové od 16. 5. 2017 do 15. 5. 2022 a od 16. 5. 2022 do 15. 5. 2027: Ing. Luboš Novák, Ph.D. (Mega, a.s.), prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK), Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)

Tajemnice: Mgr. Lucie Kaprálková

 

International Advisory Board (IAB)

IAB poskytuje průběžné poradenství v oblasti výzkumu ÚMCH a pomáhá definovat výzkumnou strategii ústavu. Členové IAB jsou vybíráni z předních a mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků pracujících v zahraničí. Členy IAB jmenuje ředitel ústavu po konzultaci s Radou ústavu a Akademickým sněmem. IAB tvoří pět členů:

Prof. Dr. Katharina Landfester (Max Planck Institute of Polymer Research, Mainz, Germany, Director),

Prof. Dr. Brigitte Voit (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden, Germany, Managing Director and Chief Scientific Officer),

Prof. María J. Vicent (Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia, Spain, Head of Polymer Therapeutics Laboratory),

Prof. Jean-François Gérard (Institut de Chimie CNRS, Paris, France, Scientific Deputy Director),

Research Prof. Igor Lacík (Polymer Institute SAS, Bratislava, Slovakia, Vice-President of the IUPAC Polymer Division),

Prof. Anthony J Ryan (The University of Sheffield, UK, Director of The Grantham Centre for Sustainable Futures).

International Advisory Board Status