Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Organizační schéma

 

Ředitel

Ing. Jiří Kotek, Dr.
tel. 296 809 316

Kolegium ředitele

RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
zástupce ředitele pro koordinaci výzkumné činnosti
tel. 296 809 219

Ing. Hana Nádeníková
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz
tel. 296 809 361

Ing. Jiří Brus, Dr.
člen kolegia ředitele pro spolupráci s vysokými školami
tel. 296 809 350

Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
členka kolegia ředitele pro spoluprací s aplikační sférou
tel. 296 809 255

RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.
člen kolegia ředitele pro koordinaci strategických projektů
tel. 296 809 224

Tajemník kolegia ředitele

Rada ústavu

Předseda: Ing. Zdenka Sedláková, CSc.

Místopředseda: Ing. Jiří Kotek, Dr.

Interní členové: Ing. Jiří Brus, Ph.D., Ing. Zdeněk Starý, Ph.D., RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., Mgr. Martin Hrubý, DSc. a RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.

Externí členové: prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. (PřF UK Praha, katedra fyzikální a makromolekulární chemie), prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. (VŠCHT Praha, FCHT, Ústav polymerů), prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. (MFF UK, katedra makromolekulární fyziky) a doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. (PřF UK Praha, katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

Tajemnice: Mgr. Kateřina Nožárová

Dozorčí rada

Předseda: prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (AR AV ČR) (od 15.4.2019 do 14.4.2024)

Místopředseda: RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.

Členové od 16. 5. 2017 do 15. 5. 2022: Ing. Luboš Novák, Ph.D. (Mega, a.s.), prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK), Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)

Tajemnice: Mgr. Kateřina Nožárová