Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Kdo jsme

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. (ÚMCH) je mezinárodně uznávaná výzkumná a vzdělávací instituce v oblasti výzkumu syntetických polymerů. Zaměřujeme se na makromolekulární chemii, organickou chemii, makromolekulární fyzikální chemii a makromolekulární fyziku včetně jejich příbuzných mezioborových oborů. Zajímají nás vztahy mezi strukturou, vlastnostmi a funkcemi makromolekulárních systémů a řízené vytváření supramolekulárních struktur.

Náš výzkum je zaměřen na vývoj nových syntetických a technologických procesů, na nové polymerní materiály a jejich aplikace, stejně jako na návrh polymerů pro elektroniku, lékařskou chemii a pro tkáňové inženýrství včetně zkoumání interakcí biologických systémů s polymerními materiály. Přestože se ústav primárně zaměřuje na základní výzkum, úzce spolupracuje také s aplikační sférou. To platí zejména pro použití polymerů v medicíně, ale také pro materiálový výzkum a pro hodnocení ekologického dopadu plastového odpadu. Významný podíl činnosti ÚMCH představuje doktorský program v polymerních vědách prováděný ve spolupráci s vysokými školami. Tradičně také pořádáme mezinárodní postgraduální kurzy polymerní vědy pod záštitou UNESCO a IUPAC.

V neposlední řadě má ÚMCH mnohaleté zkušenosti s organizováním národních a mezinárodních vědeckých setkání. Ústav každoročně pořádá jednu nebo dvě mezinárodní konference (PMM  – Prague Meetings on Macromolecules), které jsou věnované vybranému tématu z polymerní chemie, fyziky, fyzikální chemie nebo biolékařských polymerů.

ÚMCH se aktivně podílí také na tzv. Strategii AV21 Akademie věd ČR, která je založena na multidisciplinární a interinstitucionální spolupráci. V letech 2015–2021 Ústav makromolekulární chemie zaštiťoval výzkumný program „VP10-Molekuly a materiály pro život“. Nyní se podílíme na výzkumu v rámci tématu "VP26-Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, data, AI a kvantové technologie", kde se vědci z ÚMCH zabývají novými korelativními technikami pro analýzu a zobrazování biologických a syntetických polymerních materiálů.

V roce 2017 se Česká republika připojila k Evropské polymerní federaci (EPF) a národním zástupcem se stal ředitel ústavu Jiří Kotek. V roce 2019 byl Dr. Kotek zvolen prezidentem této mezinárodní vědecké organizace na období 2020–2022.

Historie ústavu
Hlavní směry výzkumu
Vědecká oddělení
Publikace
Licence