Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Vybrané kapitoly z české heraldiky aneb stejně nikam neutečeš

Termín: 3.09.2007  –  28.09.2007
Autor: Matouš Karel Zavadil
Vernisáž: 3.09.2007 18:00


Obrázek:68

Obrázek:89

Obrázek:Zahájení 1

Obrázek:Instalovaná výstava - andělé

Obrázek:rozhovor při vernisáži

Obrázek:Instalovaná výstava - lvi a bitva

Obrázek:z vernisáže

www.matouskz.com

Vernisáž 3.9.2007 v 18 hod.

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2 (konečná stanice tramvají 1, 2, 18).


Výstava obrazů a kreseb, objektů MKZ v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR se pokouší reflektovat mezníky malé středoevropské země zmítané událostmi, právě na tomto místě, kde dochází k prezentaci českého umění kontinuálně od sedmdesátých let. Český umělec jakoby neustále hledal půdu pod nohama, vždy nějakým způsobem reaguje na to, co se kolem děje, byť současné české umění preferuje apolitičnost. Tak tato práce poukazuje na jistou souvislost mezi společenským klimatem a dílem.I když tento umělecký příspěvek nechce nijak zásadně glosovat současnou historii a pracuje s ryze výtvarným jazykem. Autor používá poměrně klasických výtvarných technik, jakými jsou malba a kresba na tradiční i netradiční materiály, např. gramofonové desky, v tomto případě nikoliv nepodobné drobným heraldickým erbům, hrubý kus podlahové krytiny apod. Autor vytváří určitý exkurz do současnosti i minulosti s odkazy a citacemi z fragmentů heraldických znaků fungujících ve svém vlastním světě, jakoby těžko rozpoznatelných překreslovaných fotografií z minulosti, kdy se vzpomínky mísí se současností.