Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Šumava

Termín: 4.05.2009  –  4.06.2009
Autor: Ondřej Maleček
obrazy
Vernisáž: 4.05.2009 18:00ŠUMAVA

Ondřej Maleček

Člověku je vlastní určité prostředí, ve kterém žije a ve kterém se pohybuje. Postupem času, s vývojem civilizace, došlo k tomu, že tímto přirozeným prostředím se stalo město - kulturní a industriální doupě.

Hlavou nám však sem-tam probleskávají vzpomínky na domov starší a dávnější - na přírodu, na prakrajinu, z které jsme vzešli. Je to mlhavý obraz, který nabývá jasnějších kontur kdykoliv se třeba procházíme lesem nebo samotní bezcílně bloumáme přírodou. Cítíme jakési souznění, starý známý pocit - někdy nám přijde, že je to návrat zpátky, takové splynutí, rozplynutí se, touha zavrtat se do listí nebo zmizet v jehličí a usnout, chvíli nebýt.

Série obrazů projektu, který Vám předkládám vznikla během mého pobytu na Šumavě na jaře letošního roku. Jedná se asi o 15 maleb různých rozměrů vytvořených akrylem a kombinovanou technikou na plátně. Dá se říci, že obrazy v určitých bodech lehce navazují na moji diplomovou práci „Máchův Máj“, kterou jsem v roce 2006 úspěšně zakončil své studium na VŠUP. Ona podobnost je hlavně v tom, že se ve svých obrazech snažím malovat nejen krajinu samotnou (skutečnou) s různými prvky, které patří do přírody (větvička, listí, květina, strom, houba apod.), ale mým záměrem je vedle toho také vytvořit obraz krajiny, který si obecně všichni neseme od narození ukrytý v sobě - takový mentální obraz sebe sama, zrcadlo duše a po generace děděných pravzpomínek - filozofický obraz, kdy je nám jasné, že vždy když malujeme přírodu, malujeme hlavně sami sebe, projektujeme do ní své touhy, a naopak ona se odráží v nás. Šumava je tedy takovou metaforou, příběhem člověka v krajině. Cílem výstavy je pak vzít diváka na imaginární procházku nejen přírodou, ale i sebou samým.

Bříza, 160x125, akryl na plátně, 2008

Břízka,60x30,akryl a sprej na plátně, 2008.

Hlava z listí, 20x50, akryl na plátně, 2008

Jaro Květiny,180x130,akryl na plátně

Jaro Most,180x130,akryl na plátně

Jaro Stromy,170x140,akryl a sprej na plátně

Krajina, 60x30, akryl na plátně, 2008

Liška, 160x100, akryl na plátně, 2008

Lovecké zátiší, 175x160, akryl na platně, 2008

Mraveniště, 60x30, akryl a sprej na plátně, 2008

Muži z bahna, 200x200,akryl na plátně,2008

Májka, 40x30, akryl na plátně, 2008

Zima,180x130,akryl na plátně

Pozvánka