Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Společníci

Termín: 4.10.2005  –  28.10.2005
Autor: Martina Chloupá
Obrazy
Vernisáž: 3.10.2005 18:00


absolventka AVU v Praze, prof. Milan Knižák

PEJSEK A KOČIČKA - FRANCOUZSKY „TOUTOU ET MINOU“

Vše je poezie, pro mne obrazy zvláště chápané ve vztazích a v souvislostech. Zdánlivé rčení „Mají se rádi jako kočka a pes“ má znamenat spíše nenávist mezi nimi. Už od Čapkových pohádek je mi jasné, že toto rčení není úplně pravdivé. Naopak mi přijde, že se mají moc rádi. Ale ono se také říká, „Zelená - modrá, pro blázna dobrá“ a určitě každý malíř malující krajinu, který chce malovat louku a nebe, tak kromě krajiny v noci a v případě červánků, modrou a zelenou k sobě dává.  Mnohé z těchto obrazů svou krásou sladěné modré a zelené pak i toto rčení vyvrací.

Martina Chloupa mne požádala o zahájení výstavy ze dvou důvodů, protože jsme přátelé a bývalí spolužáci z AVU a že oba žijeme  se psem a kočkou dohromady v malých pražských bytech. Domněnka, že kočka a pes jsou nepřátelé je nesmyslná, každý den můžeme pozorovat hluboké přátelství obřího černého Briadra a drobného kocoura. Jejich  přátelství sahá až tak, že salám umístěný vysoko tak, aby na něj pes nedosáhl, je zvláštní konspirační akcí kocourem shozen na zem a dojde k rozdělení kořisti. Na obrazech Martiny je vidět její schopnost pozorovat, chápat pocity, nálady a chování obou těchto zvířat. Ze všech těchto obrazů, jak zde visí, je znát, že k sobě patří, nejen jako obrazy v ucelené kolekci, ale psi by nejraději přeskočili k sousedním kočičkám a naopak.

Rostislav Klíma

upravené úvodní slovo