Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Rána bleskem

Termín: 2.05.2007  –  1.06.2007
Autor: Svatava Freyová
fotografie
Vernisáž: 2.05.2007 18:00


Obrázek:2

Obrázek:3

Obrázek:4

Obrázek:5

Záznamy prosté všední činnosti, ranního vstávání. Užití tohoto tématu je neobvyklé. Zřejmě však autorce lidské probouzení všední a přehlédnutelné nepřipadá.

Vernisáž 2.5.2007 od 18 hod.

 


MgA. SVATAVA FREYOVÁ

*Znojmo 18.12. 1979

1995-1999 studium na Střední škole uměleckých řemesel v Brně ; ateliér užité malby  od vedením prof. ak. mal. Petra Veselého
1999-2005 studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ; ateliér sochařství Kurta Gebauera
2003 stáž na Facultad de Bellas Artes; ateliér experimentální kresby prof. R. M. García López; Granada-ŠPANĚLSKO
2004 stáž na Akademiji likovnih umjetnosti;ateliér grafiky Ante Kúduze; Zagreb-CHORVATSKO
červen 2005 absolventkou VSUP /diplomová práce/ video "ROLE"
Obrázek:5

účast na výstavách

 • výstava v galerii Sýpka v Klenové u Klatov; 2002
 • výstava "Pragštěně bruxellení" Brusel 2005
  video "Princezna průvodkyně"
  Obrázek:5
 • "Výjimečný stav: ženy mezi horníky"; Mezinárodní umělecký workshop;
  Hornický skanzen Mayrau, Vinařice u Kladna; 2005
  video "Lebeda ml."
  Obrázek:5
 • "Ječitošilajaktopočí II"; Opava 2006
 • "Chaos velkoměsta" v Gallery Art Factory 2007
  Obrázek:5