Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Předpověď objektu

Termín: 31.10.2017  –  29.12.2017
Autor: Zuzana Ondroušková, Alžběta Říhová
Vernisáž: 30.10.2017 18:00


Výstup společné výstavy absolventek ateliéru malby na VŠUP Zuzany Ondrouškové a Alžběty Říhové překračuje zažité představy o závěsném obraze a zpracování jeho plochy a dokládá kontinuální zájem obou autorek o nové možnosti vyjádření v rámci klasického formátu. Zuzana Ondroušková ve své tvorbě hledá a střádá střípky svých zkušeností, propojuje je do nových celků a zpracovává tak jakousi strukturu minulosti. Pro Alžbětu Říhovou je signifikantní až obsedantní systematická práce reagující na meziválečnou architekturu. Přestože se inspirační zdroje malířek rozcházejí, jejich tvorba se v mnoha ohledech nečekaně propojuje a dává tak možnost ke konfrontaci.

Zuzana Ondroušková, Bez názvu, 2017, koláž, tužka, pastel, papír, 42×30 cm

Alžběta Říhová, pohled do instalace, 2016, kombinovaná technika

Pozvánka