Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

PP10 / 33 / 86 /131

Termín: 28.07.2014  –  12.09.2014
Autor: Markéta Vlčková
Vernisáž: 28.07.2014 18:00


Markéta Vlčková, která kromě malování pracuje i technikou fólií lepených na žaluzie, zpracovává motivy trojrozměrné sochy a převádí je do podoby grafického znaku. Formou barevného kombinování s využitím zářivých odstínů fólií. Rozšiřuje pole interpretace sochy ve veřejném prostranství. „Fragmenty minulosti jsou jistě cenným inspiračním zdrojem pro mnohé autory, nicméně pro Markétu Vlčkovou zde jde nejen o vypořádání se s minulostí své země, ale i o reflexi širších společenských souvislostí, které mají bezprostřední vliv, jak na její tvůrčí slovník, tak i osobnost.“ (Lenka Sýkorová)

Pozvánka

žaluzie