Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Po práci

Termín: 29.04.2014  –  23.05.2014
Autor: Petra Polifková
Vernisáž: 28.04.2014 18:00


Petra Polifková, absolventka atelieru malby prof. Jiřího Sopka na pražské AVU prezentuje svůj nový obrazový cyklus Po práci. Představuje svoje nové obrazy. Nechme stranou narativní symbolické či jiné významové konotace k názvu a zaměřme se na samotnou malbu. Dědictvím dvacátého století v umění je důraz, nyní eskalující, na avantgardu v nejširším smyslu slova - na sledování předběžců, vizí a inovací, v tom se pojetí výtvarného umění začíná blížit jazyku vědy nebo zaklínadlu jímž je fráze: Trvale udržitelný růst.

Je to přístup do jisté míry legitimní. Petřiny obrazy rozhodně nenesou prapor, nezbádávají nepoznané nebo alespoň zdánlivě nepoznané končiny přístupu k malbě - a ani to není jejich ambicí. Domnívám se že jejich ambicí je něco zcela jiného, co by si mělo udržet nebo dokonce znovu vybojovat svoji důstojnost - Přirozenost, spontaneita, důvěra v nosnost samotné malby, upřímnost.

Přirovnáme-li apel na neustálý růst v umění k horskému výstupu můžeme metaforu rozvinout i tak, že každý výstup potřebuje svůj základní tábor - kde někdo udržuje oheň. Jeho význam je nezastupitelný. A přesně to Petra i mnozí další autoři dělají - Udržují svým úsilím určité schopnosti, dovednosti, citlivost, řemeslo, což zní skoro urážlivě ale nemělo by - prostě udržují celou sumu zkušeností pro ty omrzlé, aby se měli kam vrátit, aby se náhle nezjistilo, že určité kvality vymizely a nemá je dál kdo nést, kdo předat, že jsme donesly nový oheň, ale ten starý nám vyhasl.

Je možné se tázat - proč cokoliv udržovat, proč nenechat i v umění působit přirozenou evoluci ořezávající všechno přežité? Odpověď je věcí důvěry - protože malba je cosi bezedného a jako taková se přežitkem stát nemůže. Jako v kterékoliv oblasti - čím jemnějšího vnímání člověk dosáhne, tím zřetelněji vidí cenu i drobných variet a posunů, modifikací - jen z odstupu lhostejnosti se zdají podstatné pouze přelomové a radikální činy. Pokud člověka vede skutečný zájem, naučí se oceňovat více vůní, chutí a odstínů. Za minulého režimu a snad i těsně po revoluci byla na bankovkách věta která mě fascinovala : Bankovky jsou kryté zlatem České národní banky. Tak už to dávno není, teď už jsou to v jistém smyslu opravdu jen "papírky". Myslím že Petřiny obrazy jsou kryté svoji autenticitou. To je zcela dostatečný důvod proč jim věnovat vnímavou pozornost.

/Matěj Lipavský/

Pozvánka