Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

PF 2003

Termín: 13.01.2003  –  7.02.2003
Autor: Jonáš Czesaný
Vernisáž: 13.01.2003 18:00


 Výstavu zahájí Mgr. Petr Vaňous dne 13. ledna 2003 v 18 hodin.

Jonáš Czesaný patří ke generaci ( studium na AVU v Praze v ateliérech Františka Hodonského a Vladimíra Kokolii), která na sebe začala upoutávat pozornost koncem 90 let. V letošním roce vystavoval s Jakubem Špaňhelem ve Veletržním paláci v Praze. Zabývá se hlavně malbou. V tomto médiu již namaloval několik tématických cyklů. Známými se staly obrazy ryb, Broučků, a existenciálně laděné figurální kompozice včetně obrazů kladenských havířů. Ve své malbě často používá ironii, jako např. v cyklu Broučků. Broučky konfrontuje ze syrovou realitou tím, že je vyjímá z literární předlohy a uzavírá v láhvi, zavěšuje do padáku, vkládá jim do ruky cigaretu apod. Jeho malba formálně spojuje osobitý rukopis jeho figurálních témat a postupy abstraktní malby, která se často uplatňuje ve fragmentárních celcích kompozičních skladeb jednotlivých obrazů. Jde do jisté míry o propojení smyslových a optických vjemů tohoto umělce s vizuální demonstrací jeho vlastních vnitřních postojů ke světu. Napětí patrné z jeho pláten je dáno často touto formalistickou tenzí obrazové skladby mezi pohledem na svět zvenčí a vlastním záznamem niterného malířského gesta.

Miroslav Pesch