Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Nanebevzetí neznámého chemika

Termín: 12.02.2019  –  29.03.2019
Autor: Pierre - Paul Spiess
obrazy, objekty, fotodokumentace akcí a happeningů
Vernisáž: 11.02.2019 18:00


Pierre - Paul Spiess (1932 - 2001) se narodil ve Valence a ve třech letech se s rodinou přestěhoval zpět do Čech, kde vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Studium chemie mu bylo zároveň zdrojem inspirace v jeho tvorbě, kdy během let objevoval vlastnosti nových hmot pro své pastosní malby, špachtláty, drippingy, koláže a další kombinované techniky. Součástí aktuální výstavy jsou mimo vystavených obrazů a drobných plastik také fotodokumenty z výstav, kopie pozvánek, přednášek, manifestů a fotografie z několika tajných happeningům, jenž zorganizoval a uskutečnil v 60. a 70. letech se svými přáteli. V roce 1967 uskutečnil první pražský happening - Přenášení salonního WC přes Karlův most, spojeného s výstavou Rozháraná domácnost, další happening následoval v r. 1968 s názvem Utopení K. Marxe ve Vltavě. Jednu ze svých četných výstav uskutečnil v galerii Makrokoule na Petřinách (březen 1976 na úvodní fotografii), na svobodné akademické půdě, kde se v tomto období mohli autoři veřejně presentovat svými výstavami a vystoupili tak na chvíli z pořádání bytových vernisáží a tajných presentací. Současná výstava je drobná retrospektiva skromně představující autorův široký zájem o umění, vědu, divadlo a aktivity jenž byly navýsost nezbytné pro únik z tehdejší všudypřítomné reality.

Pozvánka