Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Každý správný muž má mít svůj ostrov

Termín: 15.12.2014  –  16.01.2015
Autor: Jan Trejbal - Neolokator.cz
Vernisáž: 16.12.2014 18:00


Může v dnešní době samovolně vzniknout (pouhé 3 km vzdušnou čarou od pražských Hradčan) kus pevniny – ostrov ve Vltavě, o kterém nikdo neví?

S tímto „neuznaným“pruhem země jsem se seznámil v únoru 2014. Rozhodl jsem se ostrov po vzoru středověkých lokátorů zaměřit a odebrat veškeré vzorky, vytyčil jsem triangulační značky, vytvořil mapu za pomoci GPS a ostrov fotograficky zdokumentoval. Následně jsem tyto informace poskytl odpovědným institucím, aby mohl být ostrov zlegalizován.

Název výstavy ,,Každý správný muž má mít svůj ostrov“odkazuje na různé roviny vnímání celé problematiky. Především jde o samotnou záchranu kusu země. Muž - aktivista se snaží v nekonečné komunikaci přesvědčit instituce (Úřad veřejného ochránce práv, Kancelář Prezidenta ČR, Český zeměměřičský a katastrální úřad, ministerstva a další), aby někdo za ostrov převzal odpovědnost a zabránil jeho zániku po prokazatelných 76 letech jeho klidné existence v korytu Vltavy.

Další rovina pak potvrzuje obtíže, kterými musí projít muž při hledání svého Místa. Vrozené, v podvědomí stále přetrvávající očekávání muže – hrdiny, jež poskytuje oporu, dnes nedochází naplnění. Tradiční mužské prvky a vlastnosti byly odmítnuty a zbagatelizovány, ať už jde o role opírající se o mužskou sílu, i o role vůdců, lokátorů, nebo třeba zabodávačů pomyslného totemu v bažinaté krajině. Paradoxně, řada, ne-li většina žen se v tomto uspořádání cítí více přetížena, než svobodná.

Daleko pozornější bychom ovšem měli být k odbornému/profesnímu odmítání zodpovědnosti za stav prostředí a míst, ve kterém pomalu nastává celoevropské bezčasí, které před konečným kolapsem ještě narychlo využívají určité polo-politické levicové skupinky a dezorientovaní kupci všeho.

Metafora ostrova nakonec na výstavě končí v rovině prožitého smutku a zmaru, který zlikvidovaný ostrov přesouvá pouze do polohy bdělého snění o Místě, kde můžu být sám sebou.

Jan Trejbal

Jan Trejbal (*1982)

vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a AVU v Praze (Prof.Miloš Šejn, Prof. Emil Přikryl a Doc.Jiří Příhoda). V současné době zpracovává disertační práci na téma mezioborové spolupráce při identifikaci potenciálů ve venkovském prostředí.
Pracoval v mnoha architektonických ateliérech, je zakladatelem a správcem projektu Neolokator*. Vede speciální seminář Možnosti tvorby kulturní krajiny na AVU, pedagogicky působí také na ústavu urbanismu FA a na ústavu FSV – Katedře architektury a stavitelství ČVUT Praha. Od roku 2011 spolu-pořádá letní mezioborová setkání. Pravidelně vystavuje své práce na pomezí terénního výzkumu, konceptuálního umění a urbanismu. V roce 2011 byl oceněn hlavní cenou Young Architecture Award za práci Český venkov.

 

Pozvánka