Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

FROZEN ACADEMY

Termín: 26.11.2007  –  7.01.2008
Autor: Ateliér Kresba FaVU VUT v Brně
Vernisáž: 26.11.2007 18:00


Obrázek:Pozvánka

Vernisáž v pondělí 26.11.2007 v 18.00 / večerem provede Josef Daněk / hudební doprovod AKKAMIAU.

 


ATELIÉR KRESBY NA FAVU V BRNĚ

Ateliér kresby  pod vedením Josefa Daňka pracoval na Fakultě  výtvarných umění  VUT v Brně v letech 2002 až 2007. 

V průběhu první poloviny roku 2007  byla  činnost ateliéru  bez řádného projednání Akademický senátem a  Uměleckou radou fakulty postupně zastavena. /Odvoláním vedoucího, odebráním prostor a direktivním převedením studentů do Ateliéru grafiky/.

O důvodech ani průběhu tohoto procesu neexistují žádné písemné dokumenty  jen vzájemně si odporující ústní vyjádření děkana pronášená na různých jednáních a faktický stav likvidace ateliéru.

Tento proces, vedením fakulty označovaný jako „mražení“ , „hibernace“, „uspávání“, anebo v poslední době také „konzervování“  v současné době  prochází  etapou dodatečné legalizace a  směřuje k oficiálnímu  zrušení ateliéru.

FROZEN ACADEMY

Členové ateliéru znechucení  právně neuchopitelným počínáním vedoucích představitelů fakulty  došli k názoru,  že jedinou variantou  odporu  může být  cesta  důsledné občanské poslušnosti, a rozhodli se  přistoupit na  děkanův nápad se zmražením a  ujali se sami iniciativně řízení tohoto procesu.

Na podporu zmraženého ateliéru byla v červnu 2007 založena FROZEN ACADEMY neformální  sdružení  výtvarníků a teoretiků se sídlem v Brně, Leedsu a Larroque.

Sídlo Fa07 v Larroque

Sídlo Fa07 v Larroque

Autorem myšlenky na založení Frozen Academy je  Prof. Kenneth  Gordon Hay  z Univerzity v Leedsu- Společně s Josefem Daňkem položil základ  pro neformální sdružení FA07 a nabídli v něm automatické členství zmraženým českým studentům a rovněž jejich anglickým kolegům, kteří prošli  brněnským ateliérem  formou ročních stáží.

Podstatou fungování FA07 je možnost periodického rozmražování konzervované  skupiny u příležitostí  veřejných vystoupení.

Tato výstava je druhým vystoupením FA O7.

Zakládající členové  před sídlem FA 07 v Larroque, 

Zakládající členové  před sídlem FA 07 v Larroque, 

první členové FA07 v tajné pracovně na FaVU Údolní 19 místnost č.119.

první členové FA07 v tajné pracovně na FaVU Údolní 19 místnost č.119.


AUTOŘI:

Radek Čák
Radek Čák: Krajiny bez lidí (text)Radek Čák: Krajiny bez lidí (obraz)
Krajiny bez lidí

Formou artistní  hry s historicky danými prvky se autor "Krajin bez lidí" ptá po významu krajiny v renesanční malbě a otevírá tak prostor k úvahám o velmi pozoruhodném tématu, totiž otázce, kdy a proč se  krajina jako námět uměleckého díla stává skutečně samostatnou.


Stanislav Miller
Stanislav Miller: Autorský stroj
Autorský stroj

Moderní doba , jejímž nápadným rysem  je  technický rozvoj  přináší  do výtvarného umění nejen nové technologie a materiály, ale také příbuzný způsob myšlení.  Stanislav Müller  při tvorbě svých objektů, často s jistou ironií ,  uvažuje o vztahu technického  a uměleckého tvořivého myšlení.


David Fišer
David Fišer: Instalace
Instalace

Různorodá  tvorba Davida Fišera směřuje ve svých nejzajímavějších projevech  k "socio-artové" manifestaci, v níž je estetickými prostředky komentována či atakována všední realita.

Autorovy instalace či rozměrné nástěnné "grafity" realizace  upozorňují diváka na skryté souvislosti  různorodých prvků běžné vizuelní reality.


Věra Adámková
Věra Adámková: Barbora
Barbora /z cyklu Světice/

Robustní  kresebná dikce Věry Adámkové vychází z osvobozující tradice Neue Wilde. Zajímavý rozměr dostává tam, kde autorka sahá po  lyrických tématech a zejména po látkách  odkazujících  k folklorní písni nebo  k inzitním , lidovým podobám křesťanské hagiografie.


Pavla Šindelková
Pavla Šindelková: En la casa de doňa Mercedes
En la casa de doňa Mercedes

Privátní imaginace Pavly Šindelkové kombinující záznamy autentických snů , stopy  mystických souvislostí  a odkazy k literárním dílům neuváděných autorů se hlásí o své místo na světě neokázalým způsobem.  Po technické stránce se dosud spokojily s obyčejnou  tužkou, tímto nejmilejším nástrojem přirozených snivců.


Petr Lorenz
Petr Lorenz: Město
Město

Práce postavené na estetické kvalitě vlastní linorytové nebo dřevorytové matrice se v už pomalu staly  jakýmsi samostatným žánrem. Petr Lorenc úspěšně využil tento „graficko-ne-grafický“ postup při tvorbě rozsáhlého cyklu s námětem nočního města.


Jiří Pavlíček
Jiří Pavlíček: Hráč
Hráč

Kombinací komixového principu kreslení a autentických záznamů týkajících se hráčských zážitků spojených  s konkrétními  místy na mapě města nám Jiří Pavlíček v náznacích sděluje  něco o tom,   co probíhá uvnitř uzavřené skupiny náruživých hráčů .  Pavlíčkova práce tak stojí mezi popisem sledovaného jevu a "tagovým" gestem  hledající bytosti, odhodlaně usilující o komunikaci. 


Andrea Braunová

studentka ateliéru Papír a Kniha

Jiří Pavlíček: Hráč Jiří Pavlíček: Hráč Jiří Pavlíček: Hráč Jiří Pavlíček: Hráč
4xDeštník z Piccadilly Jaroslava Seiferta

Důsledné dodržení konceptuálních pravidel   projektu  umožňuje mladé autorce,  aby se citlivě dotýkala složitých společensko politických  kontextů  platných v dobách, se kterými  sama nemůže mít osobní zkušenost.


Marcela Mikulková
Marcela Mikulková: Ozdobná zranění
Ozdobná zranění

Nahota  na digitálních tiscích  Marcely Mikulkové nepůsobí příliš eroticky. Obrazy připomínají spíše policejní fotografie dokumentující oběti zvláštních zranění nejasného, snad niterného  původu.


Aneta Valentová
Aneta Valentová: Z cyklu
Z cyklu "Symbolická zjevení"

Kombinace digitálních postupů a tradičního kreslení  rozšiřuje technické a tématické možnosti  současné narativní kresby. Stále výkonnější technika a pohodlnější uživatelské rozhraní umožňuje rozsáhlé manipulace všech obrazových parametrů avšak základem sdělení schopného skutečně zasahovat diváka bude vždy kromě nápadu také "člověčinou" poznamenané kreslení


Martina Nováková
Zrcadlový odlesk v okně
Zrcadlový odlesk v okně

Rozměrné perokresby  Martiny Novákové byly inspirovány podobou reflexních obrazů, které při každém pohledu z okna  automaticky "odečítáme" z toho, co považujeme za viděné. Ve chvíli, kdy si člověk uvědomí  neustálou polo-přítomnost  těchto opomíjených vjemů,  získává jeho vidění nový, metafyzický rozměr.


Josef Daněk
Josef Daněk: Sférický lyžař
Sférický lyžař

Plastická výzdoba kazatelovy helmy představuje "Alegorii myšlenky snášející se shůry v podobě lyžaře". Skokan-myšlenka  startuje  z říše idejí, získává rychlost na můstku nad řečníkovým čelem a míří  rovnou k posluchači, aniž by se na své cestě zdržoval zbytečným pobýváním v hlavě kazatele.