Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Ejhle... domorodé kultovní sochařství z Čech

Termín: 27.02.2017  –  21.04.2017
Autor: Jiří Kobr
Vernisáž: 27.02.2017 18:00


Jiří Kobr nás souborem prací pro specifický výstavní prostor Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze zve do prostředí časové a významové vzájemnosti. Promýšlení obsahových možností abstraktní formy propojuje s praktickými zkušenostmi z oblasti řezbářství a s idejemi dlouhodobě spjatými s křesťanskou ikonografií. V symbolických barvách a tvarech vypovídá o vztahu mezi vnitřním a vnějším, uvádí nás do prostoru profánního i posvátného, do času lineárního i cyklického. Nevytváří obrazy žité reality, ale svými pracemi ji přímo spoluutváří.

Jiří Kobr (nar. 1974 ve Dvoře Králové nad Labem) studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu v Praze (řezbářství, 1988–1997), v letech 1997–2003 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (Petr Siegl, Jindřich Zeithamml; za diplomovou práci na téma „Kříž“ obdržel cenu rektora). Roku 2001 proběhla jeho samostatná výstava v Městské galerii v Trutnově. Jeho práce byly zařazeny např. na výstavy: v Reinraum, Düsseldorf, 2002; MECCA, Terezín, 2003; Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada v Praze, 2004; Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora, 2006; nebo Socha 3, Wortnerův dům AJG, České Budějovice, 2007. V letech 2002–2005 vyučoval řezbářství a modelování na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Spočívající žena s dítětem

Trůnicí postava

Pozvánka