Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Barevné reliéfy

Termín: 30.11.2004  –  2.01.2005
Autor: Štěpán Málek
Vernisáž: 29.11.2004 18:00


Pozvanka 

Pozvanka

Pozvanka

Výstava Barevné reliéfy představuje veřejnosti poprvé početný soubor prací východočeského sochaře Štěpána Málka vytvořený během roku 2004.

Štěpán Málek (nar. 1966 v Chlumci nad Cidlinou) je absolventem kamenosochařské střední školy v Hořicích v Podkrkonoší. Studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové předčasně ukončil v roce 1987 z politických důvodů. V letech 1990 až 1996 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (profesoři Stanislav Kolíbal, Hugo Demartini, Jindřich Zeithammel). V současné době žije v Hradci Králové a působí jako odborný asistent na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zabývá se sochařskou a kreslířskou tvorbou a punkovou hudbou (člen skupiny N.V.Ú.). V Hradci Králové kurátorsky řídí Galerii AMB ve Sboru kněze Ambrože a podílí se na činnosti univerzitní Galerie T.

Štepán Málek pracuje s výtvarným jazykem založeným na geometrickém tvarosloví a zkušenosti konceptuálního umění. Výtvarný artefakt má v jeho pojetí povahu tradičně chápaného plastického nebo kreslířského díla, v jehož koncepci se výrazně uplatňují vztahy mezi základními elementy, jakými jsou např. objem a povrch, rozdílné materiály, hmota a barva, linie a plocha, geometrický a organický tvar, nebo mezi jednotlivými částmi širšího cyklu. Barevné reliéfy vystavené v Ústavu makromolekulární chemie jsou řadou samostatných objektů sestavených z dřevěných geometrických útvarů a jejich segmentů, které se kompozičně přibližují pracím Málkova významného učitele z AVU Stanislava Kolíbala. Jejich příznačným rysem zůstává napětí mezi čistou geometrickou konstrukcí a jistou rustikálností provedení, stejně jako polarita mezi ideálním geometrickým tvarem a jemně členěným, nepravidelným povrchem z barevného hedvábného papíru, překrývajícího a zastírajícího použitý materiál.

Zbyněk Sedláček