Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

ATOMOS

Termín: 7.03.2011  –  1.04.2011
Autor: Tomáš Polcar


ATOMOS

Materialistický idealismus Tomáše Polcara

Tomáš Polcar je hledač, a jeho tvorba je výrazem tohoto hledání. Z její povahy vyplývá, že primárně mu nejde o sebestředné hledání a hloubání ve vlastním nitru, a ačkoli se nakonec stejně nevyhnutelně dotýká svého já, děje se to, z hlediska psychologie zjednodušeně řečeno, spíš ve smyslu jungovském nežli freudovském.

Jeho obrazy na plátně a klasické trojrozměrné objekty obstojí samy o sobě a lze je vnímat per partes jako svébytná díla. On je však sama o sobě nenechává a zasazuje je do rozsáhlejšího plánu. I přes neskrývané oslovení tradicemi a zjevně klasický výraz je konceptualista. Jde mu zásadně o sdělení. Odtud se odvíjí jeho vztah k formě, které neslouží, ale naopak ona je mu služebná. Jsou umělci, kteří se programově rukopisu vzdávají. Nemít rukopis může být po dokoupilovsku in a jakousi inverzní cestou se tak lze paradoxně stát formálním. V tomto kontextu i Tomáš Polcar má svoji manýru, jíž je, opět paradoxně, myšlenka.

Vycházeje z otázek po smyslu bytí se především svojí poslední tvorbou vyjadřuje klasickými médii a postupně se stahuje z vnějšího, obklopujícího světa směrem dovnitř. Toto směřování k centru anticipují již dřívější velkoformátová plátna Uzle a plně je naplňuje alchymistický cyklus obrazů Hnití plodí žití. Dosud poslední Atomos míří ještě hlouběji. V Hnití jde o hmotu rozkládající se, cesta vede skrze zánik k novému žití, Atomos ji předkládá rozloženou na částice, skrze něž a jejich vazebné obměny se ona neustále proměňuje a osciluje mezi svým hmotným nebytím a bytím. Stejně jako v předcházejícím Hnití přistupuje Polcar k chemickým a fyzikálním jevům obdobně jako alchymista, pro kterého jsou materiálním vyjádřením ideové podstaty světa.

Atomos. Dále nedělitelné částice neustále víří, spojují se a rozpojují. Koule. Ideální tvar. Z koulí atomů vodíku a kyslíku se skládá molekula vody. Lidské vajíčko je koule, která se vyvíjí rýhováním. Nic vymyšleného, sama příroda. Průmětem koule je kruh. Kruh jako univerzální tvar, nezávislý vůči času, respektive jeho lineárnímu chápání, vůči prostoru, i vůči člověku jako příslušníku různých časoprostorů i kultur. Je prostředníkem meditace, soustředění. A tak na rustikální jutě sazově černý olej, a v litém betonu subtilní myšlenka vývoje, vystoupení z (dokonalosti) kruhu. Zde je počátek linie sloupů, do které se původní koncept Atomos, představovaný obrazy, ideogramy, vycházejícími z kruhu, nově rozvíjí. Vystupuje z kruhu rotačním tělesem, které se zakládá na jeho půdorysu, a znovu si klade otázku: kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme? Sloup a následně soustava válců zde v sobě nesou stabilitu i labilitu zároveň. Vratkost hmotné existence, křehkost materálu, sloup jako inverzní sonda. Jako do dalekohledu lze nahlédnout dovnitř. Pozitivní reliéf zobrazuje vývoj lidského plodu. Hmota jako naplnění formy, která je dutá. Negativní reliéf je přiřazen chemii. Jeho dutý prostor odpovídá idei jako formě k naplnění.

Procházka podél sloupořadí, tvořícího protipól plošným ideogramům na jutě, vyvolává otázky, nechává odvíjet myšlenky. Staré, prastaré. Věčné. Nedává odpovědi. To není a je podstatné. A dává smysl.

Lucie Šiklová

TOMÁŠ POLCAR akad.soch.

13.5. 1973

STUDIA:


1991-1998 AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
1991-1992 ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ II - PROF. HUGO DEMARTINI
1992-1994 ATELIÉR MONUMENTALNÍ TVORBY - PROF. ALEŠ VESELÝ
1994-1998 ATELIÉR INTERMEDIÁLNÍ TVORBY - PROF. MILAN KNÍŽÁK

SPOLEČNÉ VÝSTAVY

1992 VÝSTAVA AVU, PALÁC„U HYBERNŮ“,PRAHA, CZ
1994 VÝSTAVA AVU, DŮSSELDORF, SRN
1995 AVU, MÁNES, PRAHA, CZ
      STARÝ ZÁKON V UMĚNÍ,GALERIE AVU, PRAHA, CZ
      VÝSTAVA AVU, SVITAVA, CZ
1996 MRKAČKA, GALERIE MXM, PRAHA, CZ
      SVÁROV, CZ
      NOVÝ ZÁKON V UMĚNÍ, GALERIE AMBIT, PRAHA, CZ
1997 II.BIENÁLE MLADÝCH, DŮM U KAMENÉHO ZVONU, PRAHA, CZ
      POTÉ POPRAD, TRNAVA
      UMĚLECKÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU,NG-VELETRŽNÍ    
      PALÁC, PRAHA, CZ 
      ATELIÉR M. KNIŽÁKA, HAMU, LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC, PRAHA, CZ
1998 SNÍŽENÝ ROZPOČET, MÁNES, PRAHA, CZ
      DIPLOMANTI AVU 98, VELETRŽNÍ PALÁC, PRAHA, CZ
1999 NEPLÁNOVANÉ SPOJENÍ, MÁNES, PRAHA, CZ (V RÁMCI PROJEKTU STEEL)
1999 UMENÍ ÍNSTALACE-CZ, PRAHA, CZ ( V RÁMCI PROJEKTU STEEL)
1999 OBJEKT, INSTALACE, ROXY-ALTERNATIVNÍ PROSTOR, PRAHA, CZ
1999 FOTOGRAFIE, ČESKÉ CENTRUM, BERLIN, SRN
1999 PUBLICDOMAIN, III.OSTERREICHISCHE TRIENNALE ZUR  
      FOTOGRAFIE, GRAZ, A (SPOLEČNĚ S ESTER POLCAROVOU)
2000 KONEC SVĚTA, NÁRODNÍ GALERIE, PRAHA, CZ
2001 PROJEKT STEEL
2002-03 SOCHAŘSKÉ KOMPOZICE DO ZAHRADY, SLAVĚTÍN, CZ 
2004 16,5 SOCHY VŠUP, PRAHA, CZ
2006 XXL-LOUNY
2007 MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM ANNABERG, D
2008 SVÁROV, CZ
2009 GALERIE ČS. VELVYSLANECTVÍ, BERLIN, D
2010 DO JINÝCH KRAJIN, KOSTEL SV.ANNY, JABLONEC NAD NISOU, CZ

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

  
1992 SCHRÁNY, GALERIE HOSTIVICE, CZ
1998 UMĚLECKÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU(SCSU), REKLAMNÍKAMPAŇ NA OBYČEJNÉ
      PŘEDMĚTY VYUŽÍVAJÍCÍ KLASICKOU DVOUPLOŠNOU REKLAMNÍ SÍT-BILLBOARD,CITY
      LIGHT, PRAHA, CZ, (SPOLEČNĚ S ESTER POLCAROVOU)
      PORTRÉTY NAHÝCH LIDÍ, PŘESTUPOVÁ ČÁST METRA A-C, PRAHA, CZ
2007 RETROSPEKTIVA+UZLE, GALERIE XXL, LOUNY, CZ
2008 HNITÍ PLODÍ ŽITÍ, VRCHLICKÉHO DIVADLO, LOUNY, CZ
2010 ATOMOS, VRCHLICKÉHO DIVADLO, LOUNY, CZ
2010 HNITÍ PLODÍ ŽITÍ, ATOMOS, KOSTEL SV. IGNÁCE, CHOMUTOV, CZ
2011 ATOMOS, GALERIE MAKRÁČ, PRAHA, CZ
KONTAKT TEL. 603 546 964, ATOMOSCZ@SEZNAM.CZ

Pozvánka

Lucie Šiklová zahajuje výstavu?

chodba s obrázky

sloupořadí a obrázky

sloup

sloupořadí a molekuly

řada hlavic sloupů

detail hlavice sloupu

sloupořadí

detail hlavice sloupu