Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

ACROSS ART AND SCIENCE - prolínání mezi uměním a vědou

Termín: 30.10.2007  –  26.11.2007
Autor: SIMONE GIOVAGNORIO - SILVIA IORIO - RAKELE TOMBINI
Vernisáž: 29.10.2007 18:00


Obrázek:Rakele: Estate_2007 207

Obrázek:Rakele: Estate_2007 204

Obrázek:Iorio: Stringa10

Obrázek:Iorio:

Obrázek:Giovagnorio: 5

Obrázek:Giovagnorio: 2

Obrázek:Giovagnorio: Time Lapse 1

Obrázek:Giovagnorio: Time Lapse 0

Obrázek:Giovagnorio:foto

Kurátorka výstavy: Susanna Horvatovičová
pod záštitou Ateliéru sochařství prof. Kurta Gebauera Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Vernisáž v pondělí 29. října v 18:00 hodin

 


ACROSS ART AND SCIENCE

SIMONE GIOVAGNORIO - SILVIA IORIO - RAKELE TOMBINI

Práce italských umělců spojuje vědecké objevy s filosofickými a uměleckými úvahami, přecházející od mikrokosmu do makrokosmu. Čas, jako prostor, je těsně svázán s vnímáním reality; s vědomím její důležitosti v moderních vědách toto ustanovila kulturní a také vědecká revoluce. Představa času, od Newtona po Einsteina a Minkowského, se stala neoddělitelnou od prostoru. Také avantgarda dělala s časem a prostorem časté pokusy, které ukázaly pohyby věcí v prostoru. Není náhoda ze Bersonova teorie času, která předpokládala různé události ve stejném okamžiku a rozdílné vnímání těchto zkušeností, se stala vodítkem pro evropskou avantgardu.

Instalace „Time - Laspe&ldquo  Simona Giovagnoria, video a osm fotografií fotografie Lambda na „Plasma Screen&ldquo, je spojena s Bersonovou teorií. Umělec vykresluje fantastickou a kruhovou dráhu v městském studeném prostředí, v prostředí, kde se ztrácí vědomí přítomnosti a minulosti, a kde se zvětšuje vzdálenost mezi přírodním a uměleckým prostorem. V Giovagnorio fotografiích se mění proměna času v přerušovaný pohyb, tvoří nepravéprostředí, bez jasných zeměpisných bodů; zde se ukazuje umělá a futuristická dimenze, kde město vypadá staticky a nelidsky. Čas se stává relativním, umělec ukazuje čas jako duševní vnímání, jako „okamžik&ldquo.

O tom mluví také učenec Julian Barbour když říká: „jestli se nic nestane, jestli se nic nezmění, čas by se zastavil. Protože čas není nic víc než proměna, a je to proměna, kterou my vnímáme, a není to čas jako takový. Pravda je, že čas neexistuje.&ldquo

Jestliže se Giovagnorio koncentruje na pojem času, Silvia Iorio realizovala práce String, inspirované „strunovou teorií“ vědce Gabriela Veneziana. 

Veneziano vytvořil v roce 1968 teorii fyzického modelu, v kterém jsou prvky objektu v jedné dimenzi (čárové grafiky) místo v nulové dimenzi (tečka), což charakterizovalo dřívější fyziku. Teorie ukázala jediný obraz pro všechny čtyři sily: nukleární energii silnou a slabou, elektromagnetickou a gravitační energii. Tato teorie se snaží spojit atomovou fyziku s Einsteinovou teorií v oblasti kosmologie. V kresbách String přenáší římská umělkyně na papír svoji osobní vizi energie inspirovanou „strunovou teorií&ldquo. V sérii kreseb, mikrokosmos magnetické energie vypadá jako abstraktní obraz, jako útvar poprskaný jemnými barvami, které vykreslují prázdnou oblast mezi čárami. Prostor světla a energie není ještě celkově propočítán a označen, přenáší dojem mikrokosmu nepostižitelného a nepostradatelného jako přítomnost.

Jiná perspektiva než práce Silvia Ioria, méně „vědecká“ ale více „citová&ldquo, je daná instalací „Take Care-Everything is Iluminated&ldquo Rakely Tombini. Práce, podobná „souboru domácích věcí“ (nábytek ala tzv. 60let) obsahuje několik objektů, jež patří kamarádům umělkyně. Každý objekt připomíná památku nebo příběh lidí, které Tombini tímto uchovává. Jako moderní relikvie, šaty, kresby, osobní maličkosti vzaté ze skříně, se stanou věcmi, které diváci můžou „glorifikovat“ a „obdivovat&ldquo. Toto „odloučení od osobních věci“ a „spolehnutí se na důvěru druhého&ldquo, přesunuje smysl práce od expozice věcí v rituál, od uchování objektu v příběh, od asambláže šuplíků v koutek, kde je schována soukromá zkušenost. Instalace připomíná památku, kterou tvoří mechanismus, který přesunuje diváka do jiného času, jak už napsal Marcel Proust v románu „Hledaní ztraceného času“ a Marcel Duchamp v díle „Etant donnes: 1° la chute d'eau, 2° le gaz d'eclairage&ldquo.

Umění a věda jsou souběžné a přesto nezávislé, jak vykresluje italský malíř Claudio Oliviero, jenž zpět vrací výtvoru chvíli, kterou žijeme jako zkušenost, těmito verši:

&bdquoJe malba, kde vzhled se stává přízrakem: - Co to ukazuje není podobnost, ale stvoření. - Tak že se vrátí naše přítomnost, - Absolutní jedinečná, ale nedohledatelná přítomnost, - Sumar všech dob, shromáždění okamžiku což nás dělá -  živými, akce stálého počátku existence&ldquo.

Susanna Horvatovičová, kurátorka výstavy

SIMONE GIOVAGNORIO se narodil roku 1975 v Římě, kde také žije a pracuje. Absolvoval institut R. Rosselliniho v oboru kinematografie a TV tvorby. Samostatné výstavy: 2004 - „Inite&ldquo, Rushomon, Roma; „zero/periodico&ldquo, Chiostro del Bramante, Roma; 2005 - „I.bondAge&ldquo,, Extra Art Gallery, Roma; 2005 - „ID&ldquo, Granma, Roma; 2005 - „Mind/Trip&ldquo, Capsula Arte Contemporanea, Roma; 2006 - „Personaggi&ldquo, spot TV sede Reti Rai, Roma; 2006 - „MC1R - Red Heads&ldquo, House/Studio Alfonso Curcio, Roma. Kolektivní výstavy: 2003 - "mass/media", progetto-installazione per la Notte Bianca Roma; 2005 - "tracce di se'", Pinacoteca di Fiuggi; „foto.grafica.mente&ldquo, Galleria La Pigna, Roma; 2006 - „Art - Koloija 2006&ldquo, Galerija Paradis, Rab, Croazia; „Orbis Pictus: Europa&ldquo, Istituto Culturale Ceco, Roma; „Time Lapse&ldquo, Istituto Culturale Ceco, Roma; 2007 - „Paesaggio e spazio urbano racchiuso in una scatola&ldquo, Parco Maiorca, Santa Marinella (Roma).

SILVIA IORIO se narodila roku 1977 v Římě, kde žije a pracuje. Nejdůležitější výstavy 1997 - mostra, Facolta di Scienze, CNR, Roma; 2001 - Performance1#, ArtPort, S. Maria Novella, Firenze; Performance2, promossa dal Museo Pecci, Prato; 2003 - Con Titolo, „Inchiostro indelebile&ldquo, MACRO Ex Mattatoio, Roma; 2004 - Dampfer/Sordina, „Inside Out&ldquo, Forum di Cultura Austriaco, Roma; 2005 -Untitled (video), Noir Film Festival, Courmayeur; n-Kiloton, 51 Biennale di Venezia, Arsenale Nuovissimo, Venezia; Imbarazzo visivo, Todi Arte Festival, Chiostro delle Lucrezie, Todi; Fos Fotos, Ministero Affari Esteri, Roma; Virus, Esc/scatologica, Esc-Atelier, Roma; 2006  - n-Kiloton (video), RomaPoesiaFestival; Cartesio, Fondazione Baruchello; : 2007 - „Prospettive ribaltate&ldquo, Istituto Culturale Ceco, Roma.

RAKELE TOMBINI se narodila v S. Benedetto del Tronto (A P) roku 1975. Absolvovala Akademii umění v Římě. Zde žije a tvoří. Nejdůležitější výstavy 1989/1995: „Libro d'Artista&ldquo, Biblioteca Comunale „Villa Mercede“ di Roma; 2003: „Il rapimento di Aurora&ldquo, Offida (AP); „In circo - Ritmi visivi&ldquo, rassegna d'arte contemporanea presso il Palarozzi di Villa Pigna di Folignano (AP); 2004: „Point of view records“ , Roma; „Prospero&ldquo,- nell'ambito di „Textures“ „Punto Einaudi“ di Via Giulia, - Roma „Tutti al mare&ldquo, in „Babazuf&ldquo, Castel di Lama (AP); „Ripe 2004 - mostra d'arte - nuove creativita delle Marche&ldquo, centro storico di Ripe S. Ginesio (MC); „Libro d'artista&ldquo, Civitanova Marche (MC); 2005 - „ExibithO1&ldquo.Evento artistico, Palazzo dei Capitani Di Ascoli Piceno; „MarteLive 2005&ldquo, associazione Procult, Alpheus, Roma; „Altidona 2005 - Stanze Aperte&ldquo, associazione culturale Officina San Giacomo, Citta di Altidona; „Totem e Tulle&ldquo,  associazione artistico-culturale „L. I. Art Laboratorio Incontri d'Arte&ldquo, Villa Borghese, Roma; „Eugenia&ldquo, Galleria Biotos, via XII Gennaio 2, Palermo; „Fuori luogo/Out of Place&ldquo, Biblioteca Casanatense, Roma; 2006 - „Orbis Pictus: Europa&ldquo, Istituto Culturale Ceco, Roma; „Fuori luogo/Out of Place&ldquo, Centro Pecci, Prato; Museo Moranti, Bologna; Biblioteca Bertoliana, Vicenza; MART, Rovereto;„Trame inviolate&ldquo, „Premio Mario Razzano per Giovani Artisti&ldquo. Associazione „Proposta&ldquo, Benevento; 2007 - „Paesaggio e spazio urbano racchiuso in una scatola&ldquo, Parco Maiorca, Santa Marinella (Roma).