Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

21 galerií, 21 podob normalizačních sbírek

Termín: 27.02.2020  –  1.10.2020
Autor: Andrea Sloupová
výstava dokumentů, textů a fotografií
Vernisáž: 26.02.2020 18:00


Před padesáti lety započal v oblasti kultury tzv. normalizační proces, který citelně zasáhl také galerijní provoz. Nejenže ukončil několikaleté období relativně liberálního rozhodování o akvizicích uměleckých předmětů a v obecné rovině tak přerušil kontinuitu sbírkotvorné činnosti, ale polovinu regionálních galerií působících na území Čech navíc postihl změnami ve vedení, ať už cestou odvolání původních ředitelů v rámci politických prověrek, v důsledku doznívajících opatření a pohybů ve státních a stranických aparátech nebo sloučením provozu s muzeem.

Přesto se během 70. a 80. let řadě institucí podařilo shromáždit kvalitní umělecké kolekce, nezřídka obsahující i aktuální tvorbu. O tom, do jaké míry však bylo její získávání riskantní, svědčí intervence ústředního výboru SČVU, státních a stranických orgánů přetrvávající až do pádu režimu, v jejichž důsledku docházelo i k tvrdým postihům.

Výstava nastiňuje, jaká byla skladba uměleckých předmětů získaných do českých galerijních sbírek, v jakých aspektech se instituce lišily a čím byly tyto odlišnosti zapříčiněny. Zpochybňuje zjednodušenou představu o přístupech poplatných režimu, poukazuje na osobnosti, které se zasloužily o kvalitu sbírek, stejně jako na ty, kteří zavinili jejich propad, a zároveň přináší málo známé informace o galerijní síti, která svou koncepcí bezesporu představovala jeden z klíčových projektů československé kulturní politiky druhé poloviny 20. století.
Výstava vznikla díky podpoře grafického studia Altair. http://www.studioaltair.cz/

Pozvánka

Vernisáž

Vernisáž

Brožury

Jitka a Květa Válovy