Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

In Vivo

Termín: 16.01.2020  –  21.02.2020
Autor: Pavel Matoušek
Vernisáž: 15.01.2020 18:00


Výstava se vztahuje k fotografii hledající hranice vnitřní a vnější zkušenosti s obrazy a s prostředím, které nás obklopuje. Motivy nalezených zátiší, krajin a z přírodních fenoménů autor zobrazuje v částečně abstraktních kompozicích.

Terezie Nováčková k výstavě Pavel Matoušek / Obrazy zkušenosti v roce 2019 napsala:

[...] Tak jako lidská mysl kopíruje povahu světa svou schopností transgrese, tak je také transgresivní umělecké dílo, které není absolutním záznamem těchto světů, nýbrž je zde, aby k nim pouze odkazovalo, upozorňovalo na ně, poskytovalo prostor k nabytí vlastní zkušenosti. Nutno podotknout, že právě fotografie je v tomto ohledu výjimečným médiem, neboť přesnost jejího zobrazování světa je paradoxně velmi nejednoznačná, uvážíme-li, že čtení jejich obsahů závisí vždy na daném kontextu a zkušenostech konkrétního diváka. [...]

Pavel Matoušek *1989 v Praze studoval ateliér fotografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Ústí n. Labem prof. P. Baňka / Lukáš Jasanský. V tuto chvíli zde studuje doktorandské studium v oboru Vizuální komunikace a jeho školitelem je prof. Ludvík Hlaváček.

Pozvánka