Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Kolokvia

Kolokvia jsou od roku 1992 výroční interní konferencí Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Reflektují celosvětové trendy základního a aplikovaného výzkumu v oboru makromolekulární chemie a hlavní směry výzkumu ÚMCH AV ČR. Nabízejí zaměstnancům ústavu a dalším hostům prostor pro odbornou diskuzi nad aktuálními výsledky řešených výzkumných projektů s možností rozvíjet vzájemnou spolupráci.

Nadcházející kolokvium

Kolokvium 2024 bude probíhat formou bloku přednášek jednou za měsíc během celého roku.

Historie kolokvií

31. Kolokvium 2023

30. Kolokvium 2022

29. Kolokvium 2020

28. Kolokvium 2019

27. Kolokvium 2018

26. Kolokvium 2017

25. Kolokvium 2016

24. Kolokvium 2015

23. Kolokvium 2014

22. Kolokvium 2013

21. Kolokvium 2012

20. Kolokvium 2011

19. Kolokvium 2010

18. Kolokvium 2009

17. Kolokvium 2008