Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Podatelna

Doručovací adresa: Heyrovského nám. 1888/2
162 06  Praha 6 - Břevnov
(kód adresního místa: 22170332)
Úřední hodiny podatelny: zaručené 9–14 hod v pracovní dny
Přebírání zásilek zboží: vjezd Štolbova 3
pracovní dny 7–14 hod
Elektronická adresa sekretariátu office@imc.cas.cz
Elektronická podatelna e-podatelna
Identifikátor datové schránky 2minqg2
Telefax 296809410
Datové formáty přijímaných souborů prostý text, PDF, RTF, Microsoft Word doc; obrazy bmp, gif, png, jpg, TIFF. Jiné po dohodě.
Přijímané nosiče dat CD, DVD (UDF 2.50 a nižší, ISO 9660/Joliet), USB média FAT, NTFS
Nakládání s datovými zprávami se zjištěným škodlivým kódem Likvidovány bez vyřízení.
Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu Lze-li z něj identifikovat odesílatele (jeho kontaktní nebo elektronickou adresu), ÚMCH jej vyrozumí o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup. Nepodaří-li se ÚMCH ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nezpracovává.