Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Podatelna

Doručovací adresa Heyrovského nám. 1888/2
162 00  Praha 6 – Břevnov
(kód adresního místa: 22170332)
Úřední hodiny
zaručené 9–14 hod v pracovní dny
Přebírání zásilek zboží vjezd Štolbova 3
pracovní dny 7–14 hod
Elektronická adresa sekretariátu office@imc.cas.cz
Elektronická podatelna e-podatelna
Identifikátor datové schránky 2minqg2
Telefax 296809410
Datové formáty přijímaných souborů prostý text, pdf, rtf, doc, docx; obrazy bmp, gif, png, jpg, tif – jiné po dohodě
Přijímané nosiče dat CD, DVD, USB
Nakládání s datovými zprávami se zjištěným škodlivým kódem Likvidovány bez vyřízení.
Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu Lze-li z něj identifikovat odesílatele (jeho kontaktní nebo elektronickou adresu), ÚMCH jej vyrozumí o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup. Nepodaří-li se ÚMCH ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nezpracovává.