Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Kontakty na pracoviště

296 809 + trojmístné číslo linky dle následujících tabulek
296 809 111 ústředna

Důležité linky   Mailové adresy útvarů
Ředitel 316      
Sekretariát ředitele 315, 316   Kancelář ředitele office@imc.cas.cz
Referát zahraničních styků 318      
Referát komunikace 331   Kancelář konferencí sympo
Sekretariát vědeckých oddělení 240      
Knihovna 329, 336   Knihovna library
Lékařská ordinace 320      
Výpočetní středisko - vedoucí 319      
Vrátnice 222      

 

Hospodářsko správní úsek   Technický úsek
Vedoucí HSÚ 361   Vedoucí TÚ 341
Sekretariát HSÚ 342   Sekretariát TÚ 342
Personální oddělení 385   Správa budov 343
Mzdová účtárna 200   Provoz 326
Sklad materiálu 323      
Zásobování 393, 311      
Pokladna 397      
Autoprovoz 369      
Finanční účtárna 363      

Kontakty na vědecká oddělení - viz stránky jednotlivých oddělení.

Vyhledávání pracovníků podle jmen.