Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Kontakty na pracoviště

296 809 + trojmístné číslo linky dle následujících tabulek
296 809 111 ústředna

Důležité linky   E-mail
Ředitel 316      
Sekretariát ředitele 315, 316   Kancelář ředitele office@imc.cas.cz
  Kancelář konferencí sympo
Kancelář ředitele - vedoucí 449      
Sekretariát vědeckých oddělení 363      
Knihovna 329, 336   Knihovna library
Výpočetní středisko - vedoucí 319      
Lékařská ordinace 320      
Vrátnice 222      

 

Hospodářsko správní úsek  E-mail   Technický úsek
Vedoucí HSÚ 361     Vedoucí TÚ 341
Sekretariát HSÚ 342     Sekretariát TÚ 342
Personální oddělení 385     Správa budov 343
Mzdová účtárna 200     Provoz 326
Referát zahraničních styků 318        
Sklad materiálu 323 sklad      
Zásobování 311, 356 zasobovani      
Autoprovoz 369        
Finanční účtárna 415 fakturace      

Kontakty na vědecká oddělení – viz stránky jednotlivých oddělení.

Vyhledávání pracovníků podle jmen.