Ředitelem ÚMCH byl na další období jmenován Dr. Ing. Jiří Kotek

Dr. Ing. Jiří Kotek byl 1. dubna 2021 jmenován ředitelem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. na druhé pětileté funkční období.