Přehledový článek věnující se nanoterapeutikům na bázi HPMA kopolymerů

Vědci z oddělení Biolékařské polymery publikovali komplexní přehledový článek popisující problematiku polymerních systémů HPMA spojenou s využitím tzv. EPR efektu v rámci léčby pevných nádorů. Článek Dr. Petra Chytila, Dr. Libora Kostky a Dr. Tomáše Etrycha publikoval časopis Journal of Personalized Medicine.

Dobře vodorozpustné hydrofilní polymerní materiály jsou v poslední době ve středu zájmu při vývoji nových systémů pro cílenou dopravu léčiv, nebo obecněji bioaktivních látek. Jejich velkou výhodou je schopnost efektivně se akumulovat v pevných nádorech, a zvýšit tak obsah léčiva v místě léčby, což je hlavním předmětem práce vědců z oddělení Biolékařské polymery. V novém přehledovém článku zveřejněném v časopisu Journal of Personalized Medicine vědci z ÚMCH důkladně popsali nejnovější poznatky ohledně vývoje polymerních dopravních systémů využívajících jevu, který se odborně nazývá efekt zvýšené propustnosti a zádrže, tzv. EPR efekt. Článek je zaměřen na jeden z nejvíce studovaných vodorozpustných polymerů, tvořený kopolymery na bázi HPMA, který byl v minulosti vyvinut v Ústavu makromolekulární chemie.

Prof. Karel UlbrichV posledních třech dekádách byl u rozvoje biolékařských polymerů na našem ústavu stěžejní osobou nedávno zesnulý Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., jeden z předních českých vědců posledních let, jehož památce chceme tuto práci věnovat. Profesor Ulbrich v sobě spojoval osobnost vynikajícího vědce, ale i učitele, rádce a v neposlední řadě spolehlivého kolegy a člověka,“ vzpomíná Dr. Tomáš Etrych, vedoucí oddělení Biolékařské polymery, na svého předchůdce a velikána v oboru polymerní chemie profesora Karla Ulbricha.

Spolupráce s Prof. Hiroshi Maedou

V nové publikaci vědci představili ucelený a názorný přehled použitých polymerních systémů na bázi kopolymerů HPMA, jejich aplikací, metod umožňujících navýšit akumulaci léčiv v pevných nádorech, ale i zánětlivých ložiscích. K přípravě této práce byli vyzváni Prof. Hiroshi Maedou, editorem speciálního čísla časopisu věnovaného problematice spojené s využitím EPR efektu, který tento jev poprvé popsal a který stále patří k předním světovým odborníkům v dané oblasti. „S profesorem Maedou máme tu čest řadu let spolupracovat, přičemž náš společný výzkum vedl k tvorbě řady zajímavých společných vědeckých publikací,“ říká Dr. Petr Chytil.

Vývoj biomateriálů nejen pro onkologicky nemocné pacienty

Oddělení biolékařských polymerů se věnuje návrhu struktur, syntéze a charakterizaci polymerních systémů, které mohou být využity jako nanoterapeutika nebo nanodiagnostika. Cílem vědců je nalezení vhodných polymerních biomateriálů umožňujících cílenou dopravu léčiv, vizualizaci nádorové nebo zánětlivé tkáně, ovlivnění nádorového mikroprostředí nebo překonání biologických bariér při léčbě vážných onemocnění. „Orientujeme se na hledání takových polymerních struktur, které mají svou biologickou funkci podloženou svou na míru připravenou strukturou. Věříme, že takové biomateriály by mohly v budoucnosti nalézt uplatnění při léčebném procesu těžce nemocných pacientů,“ dodává Dr. Libor Kostka.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH