Zemřel profesor Karel Dušek, věnoval se výzkumu polymerních gelů

Vedení Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pátek 30. října 2020 zemřel profesor Karel Dušek. Bylo mu 90 let. Karel Dušek se zasloužil o výrazný pokrok na poli světové vědy. Jeho hlavním výzkumným zájmem byla tvorba, struktura a vlastnosti zesítěných polymerů a polymerních gelů. Byl autorem více než 320 odborných článků. V posledních letech působil v Ústavu makromolekulární chemie jako emeritní vědecký pracovník.

Prof. Karel Dušek vystudoval v roce 1953 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, titul Ph.D. získal v Ústavu fyzikální chemie ČSAV v roce 1958. Když v roce 1962 vyšel v prestižním sborníku Britské královské společnosti pozoruhodný článek od profesora Manfreda Gordona „Goodova teorie kaskádových procesů aplikovaná na statistiku distribuce polymerů“, v celém tehdejším Československu byl nepochybně jen jediný chemik, který tomu článku porozuměl. Jmenoval se Karel Dušek, bylo mu 32 let a pracoval ve Výzkumném ústavu pryskyřic a laků v Pardubicích. Vedení Ústavu makromolekulární chemie ČSAV prozíravě pochopilo, že je Karel Dušek pro budoucnost ústavu důležitý a chtělo si ho za každou cenu udržet. Profesor Wichterle mu proto nabídl místo v nově založeném ústavu v Praze, ale Karla Duška pustili z Pardubic až v roce 1965. V tu dobu už ústav sídlil v nové budově na Petřinách a jeho struktura byla víceméně definitivní. Navzdory tomu, že pro Karla Duška nezbylo žádné místo, podařilo se shromáždit malý tým vědeckých aspirantů, kteří pochopili potenciál propojení matematické teorie s laboratorním výzkumem.

Vědecký věhlas po celém světě díky inteligentnímu gelu

Tehdy se v ústavu intenzivně zkoumaly hydrofilní gely, nejen jako materiál kontaktních čoček, ale i pro řadu jiných lékařských aplikací. Z molekulárního hlediska jde také o trojrozměrné sítě, a tak mohl Karel Dušek své teoretické schopnosti bezprostředně prakticky aplikovat. Se dvěma mladšími spolupracovníky se pak věnoval gelům, které byly dodatečně modifikovány funkčními skupinami, a uvažoval o tvorbě inteligentního gelu, který by prudce reagoval na změnu vnějších podmínek, jako je teplota nebo kyselost prostředí. Tehdy ho napadlo, že v nabotnalých gelech může nastat náhlý kolaps, prudké snížení objemu, které by mohlo být analogické fázovému přechodu polymerních molekul v roztoku. Společně s kanadským profesorem Donaldem Pattersonem pak v roce 1968 uveřejnil článek, který takový kolaps předpověděl. Uplynulo deset let a americký profesor Toyiochi Tanaka tento kolaps prakticky prokázal. Opravdu se mu podařilo připravit funkční inteligentní gel. To zaručilo Karlovi Duškovi vědecký věhlas po celém světě. Také se ozvali výrobci polymerních materiálů, založených na trojrozměrné molekulární struktuře. Mezi americkým koncernem DuPont a Ústavem makromolekulární chemie pokračuje spolupráce dodnes.  

V roce 1967 byl Karel Dušek pověřen organizací mezinárodní konference, tzv. mikrosympozia, na téma polymerních sítí a gelů. Tehdy se v Praze sešlo souhvězdí předních expertů v této oblasti, kromě Manfreda Gordona přijel také Willem Prins i Donald Patterson. Právě v Praze se ukázalo, že na základě spříznění v rámci vědecké teorie může vzniknout i opravdové mezilidské přátelství.

Karel Dušek působil jako hostující profesor na univerzitách ve Francii, USA a Velké Británii a v roce 1996 se stal mimořádným profesorem na katedře bioinženýrství na univerzitě v Utahu. V roce 1994 se stal Karel Dušek zakládajícím členem Učené společnosti České republiky.

Oceňovaný vědec s více než 10 000 citacemi

Za svoji vědeckou činnost získal Cenu ČSAV (1971, 1981), Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy (1978), Státní cenu Československa (1988), Stříbrnou medaili města Paříž (1990), Cenu AV ČR (1995), Heyrovského medaili za zásluhy o chemické vědy (2000), Cenu P. J. Flory Polymer Research Award (2004) a International Award of The Society of Polymer Science, Japan (2019).

Karel Dušek publikoval asi 320 recenzovaných článků, které získaly přes 10 100 citací. Hirschův index profesora Duška dosáhl hodnoty 47.  

S odchodem Karla Duška ztrácí nejen česká věda, Učená společnost a Ústav makromolekulární chemie významného českého badatele, ale zároveň zhasla zřetelná hvězda v souhvězdí vědy o polymerech. Když teď před budovou Ústavu makromolekulární chemie vlaje černý prapor, mohl by nám připomenout výrok, kterým se Karel Dušek řídil po celou dobu své vědecké práce: „There is nothing as practical as a good theory“. (Kurt Lewin)

Oznámení Karel Dušek

Český rozhlas, prof. Dušek, Život s makromolekulární chemií: https://prehravac.rozhlas.cz/audio/607616/embedded

Učená společnost České republiky, nekrolog prof. Karla Duška: https://www.learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/umrti-clena-ucene-spolecnosti-prof-ing-karla-duska-drsc-dr-h-c.html