Nová technologie zrychlí, usnadní a zlevní imunochemické testování

Vědci ve spolupráci s vývojáři z průmyslu vyvinuli technologii, která umí připravit plně syntetický polymer a výrazně zjednoduší i zlevní provádění analýz, jež mají za cíl prokázat přítomnost patogenu nebo specifické protilátky v organismu. Nově licencovaná technologie vznikla ve spolupráci Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, firmy Elisa Development, bio-inovačního centra i&i Prague a firmy Sophomer, která vznikla na konci roku 2022 jako startup Ústavu makromolekulární chemie AV ČR (ÚMCH).

Unikátní technologii začal vyvíjet tým vědců zhruba před dvěma roky. „Kvalitní práce našich vědeckých pracovníků nyní nachází své uplatnění v reálném životě. Navazujeme tak na naše předchozí úspěšné transfery výsledků základního výzkumu do praxe. Věřím, že se díky této technologii z ÚMCH výrazně zjednoduší provádění imunochemických analýz,“ říká Jiří Kotek, ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

Technologie firmy Sophomer najde uplatnění všude tam, kde je základním pracovním nástrojem imunochemická analýza. Má potenciál značně pomoci v biochemických laboratořích, při vývoji In Vitro  diagnostických prostředků, při monitorování kontaminací v životním prostředí, v potravinářských laboratořích při stanovování obsahu alergenů, či v imunochemických testech ve veterinárních laboratořích.

„Naše ambice s postupujícím výzkumem stále rostou, ale hlavní idea zůstává stejná: zrychlit, usnadnit a do značné míry také zlevnit práci našim kolegům vývojářům a výzkumníkům. Chceme, aby se mohli bez rozptylování soustředit na vlastní nápady a výzvy, které jejich náročná, nesmírně důležitá a pro veřejnost zároveň málo viditelná práce přináší,“ dodává Martin Burkhard z firmy Sophomer.

Výroba bez rizika

BSA – bovinní sérový albumin – je jeden z nejstarších průmyslově získávaných proteinů. Při imunologických testech se primárně využívá jako blokátor, který díky potlačování nechtěných signálů zpřesňuje prováděná měření. Získává se z hovězího séra, což s sebou nese celou řadu problémů. Mezi ně patří i riziko přenosu patogenů, díky čemuž se musí tento materiál důsledně a nákladně testovat a jeho využívání je podmíněno certifikací, která potvrdí jeho nezávadnost.

„Při využití naší technologie nic podobného logicky nehrozí, neboť náš produkt je plně syntetický. Díky tomu odpadají i další problémy, ať už jde o kolísavost při reprodukci výroby, relativně vysokou cenu, která s požadavkem vyšší čistoty ještě roste či složitou likvidaci materiálu. Nezanedbatelný je i etický aspekt celé věci,“ říká Jan Plicka z Elisa Development a přední odborník v oblasti vývoje diagnostických prostředků.

Ukázkový transfer technologií

Vznik startupu Sophomer je ukázkovým příkladem transferu technologií a propojení vědy s průmyslem. „Na začátku celého příběhu stála potřeba výrobců diagnostických testů, kterou jsme dokázali díky síti našich kontaktů identifikovat. Poté jsme na akademické půdě hledali technologii vhodnou pro řešení této potřeby. Vhodnou technologii jsme našli na půdě Ústavu makromolekulární chemie, a po úspěšných ověřovacích testech jsme sestavili společný vývojový tým,“ říká Jiří Moos z bio-inovačního centra i&i Prague, které stojí u projektu od samotného začátku.

Kromě dalšího se i&i Prague účastnil také vzniku startupu, který se zařadil do portfolia tohoto bio-inovačního centra. „V současnosti pomáháme hledat zákazníky pro vyvinutý polymer Sophomer F10, a zároveň pokračujeme ve společném vývoji dalších produktů. Na dobré cestě je i zprostředkování první investice, která pomůže nastartovat činnost firmy,“ dodává Jiří Moos.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA