Jak bojujeme proti koronavirové nákaze

Aktuální činnost Ústavu makromolekulární chemie je z velké míry ovlivněna současnou pandemií koronaviru. Významnou část našich kapacit jsme uvolnili na zvládnutí pandemie. V Institutu klinické a experimentální medicíny jsme se podíleli na optimalizaci postupu pro izolaci RNA z virových částic pro pacienty, kteří čekají na transplantace. Naši vysoce kvalifikovaní odborníci se podílejí na detekování viru SARS-CoV-2 v laboratořích centra BIOCEV. Připravili jsme také unikátní magnetické nanočástice, na jejichž základě vyvíjí Ústav organické chemie a biochemie AV ČR spolu s dalšími týmy postupy detekce, které nebudou závislé na dodávkách komerčních diagnostik.

Na naší 3D tiskárně tiskneme z materiálů od společnosti Fillamentum díly na ochranné štíty pro lékaře. Kompletní sestavené štíty jsme již dodali do Nemocnice Na Homolce, IKEMu a i praktickým lékařům a pediatrům, ke kterým se centrální pomoc dostává velmi pomalu. V neposlední řadě poskytujeme tuzemským výrobním závodům analýzy a materiálové konzultace, které jsou nezbytné pro výrobu zdravotnických prostředků.

Ve spolupráci se společností MemBrain s.r.o. jsme vyvinuli také přístroj na podporu dýchání s membránou z dutých polymerních vláken, pro jehož vývoj nyní hledáme subjekty, které by tento přístroj dokázaly využít, rozvinout či převést do výroby.

Více informací k vývoji oxygenerátoru s polymerní membránou