České předsednictví Evropské polymerní federace

Historie vzniku Evropské polymerní federace spadá do konce 70. let 20. století, první společná konference se konala v roce 1986 v Lyonu, od té doby se koná každý lichý rok (v sudých letech IUPAC pořádá IUPAC World Polymer Congress).

Cílem EPF je podporovat a rozvíjet aktivity členských zemí na poli výzkumu, vzdělávání, technologií a aplikací syntetických i přírodních makromolekul. Podporovat vzájemnou spolupráci a získat podporu a uznání pro svou činnost Evropské komise.

Více informací o EPF na webu: https://www.epfwebsite.org/