AV ČR a Univerzita Karlova se domluvily na další spolupráci v BIOCEVu

Dvě největší vědecko-vzdělávací instituce budou i nadále spolupracovat v rámci výzkumného centra BIOCEV ve Vestci u Prahy. Svými podpisy na nové partnerské smlouvě to potvrdilo šest ředitelů ústavů Akademie věd ČR a rektor Univerzity Karlovy. Pokračuje tak více než desetiletá kooperace, jež vyústila v řadu významných výsledků. Například v objev účinné protirakovinné látky, nových antibiotik nebo inovativních metod pro zvýšení úspěchu umělého oplození.

 

Naše aktuální výzkumné projekty v centru BIOCEV:

BIOMATERIÁLY A TKÁŇOVÉ INŽENÝRSTVÍ

POLYMERNÍ BIOMATERIÁLY PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU

POLYMERNÍ NANOTERAPEUTIKA PRO LÉČBU NÁDOROVÝCH A INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

MATERIÁLY PRO DIAGNOSTIKU A BIOTECHNOLOGICKÉ PROCESY

LABORATOŘ ČISTÝCH PROSTOR