60 let Ústavu makromolekulární chemie

Ústav makromolekulární chemie byl založen v roce 1959, do té doby byli zaměstnanci rozptýleni v laboratořích po celé Praze. Budova, ve které ústav dodnes sídlí, byla postavena  v letech 1960–1964 podle projektu architekta Karla Pragera. Její podobu významně ovlivnil i první ředitel ústavu, profesor Otto Wichterle.

„Velkou předností našeho ústavu je šířka záběru, díky které i po šedesáti letech pokrýváme celou makromolekulární vědu od chemie přes fyzikální chemii až po fyziku polymerů a jejich aplikace v praxi v technických a biolékařských aplikacích,“ říká ředitel ÚMCH Jiří Kotek.

K nejvýraznějším výsledkům výzkumu patří bezesporu měkké kontakní čočky, patent prof. Otto Wichterleho na jejich způsob výroby odstředivým litím.

Neopomineme i hojivou mast HemaGel, polymerní součásti umělých kloubů, pokročilý vývoj polymerních nosičů léčiv, recyklace polymerů, výzkum polymerů pro ohybné displeje, polymerní membrány pro separaci plynů i pro lithiové baterie automobilů. Výčet zaměření všech dvaceti oddělení ústavu je mnohem širší, každým rokem ÚMCH pořádá specializovanou konferenci na určitou oblast polymerní vědy pod názvem Pražská makromolekulární setkání.