Výzkum vylepšení uspořádání tenkých vrstev blokového kopolymeru

Vědci ze skupiny Rentgenová a neutronová strukturní analýza uspěli s výzkumem zabývajícím se vylepšením uspořádání tenkých vrstev blokového kopolymeru po přidání magnetických částic. Výzkum byl publikován v časopise ACS Applied Materials & Interfaces.

V oblasti výzkumu polymerů a jejich kompozitů je studium tenkých vrstev komponovaných z blokového kopolymeru stále aktuální téma. Ve vědecké skupině Rentgenové a neutronové strukturní analýzy se technikou vylepšování vlastností uspořádání blokových kopolymerů ve tvaru tenkých vrstev zabývají za podpory Grantové agentury ČR již téměř čtyři roky.

Z tenkých vrstev kopolymeru vědci dokáží získat různě příčně uspořádané struktury. „V nové studii jsme připravili velmi tenký film na bázi polystyren-b-poly (4-vinylpyridinu), kde jsou domény organizovány na velké ploše. Na tenký film jsme poté připojili magnetické částice Fe3O4,“ říká hlavní autorka studie Dr. Magdalena Konefał. Tato technika by mohla být dále použita v elektromagnetickém stínění, ukládání magnetických dat nebo senzorových aplikacích. „Změnou chemického složení a fyzikálních podmínek přípravy můžeme vyladit vzdálenost mezi doménami a jejich velikosti. Takovým způsobem můžeme vyladit vzdálenost mezi přikotvenými nanočásticemi. Díky zvolené technice, zvané dip-coating, jsme schopni zvětšovat velikost připraveného tenkého filmu téměř nekonečně,“ dodává Dr. Alexander Zhigunov, vedoucí skupiny Rentgenová a neutronová strukturní analýza.

V průběhu recenzního procesu vědecké práce navázali vědci z ÚMCH spolupráci s Dr. Karolem Załęskim z NanoBioMedical centra Univerzity Adama Mickiewicze v polské Poznani, který pro vetší význam publikace provedl charakterizaci kopolymerních filmů pomocí magnetometrie SQUID (supravodivé kvantové interferenční zařízení).

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH