Výzkum odolnějších kompozitních materiálů

Časopis Materials Chemistry and Physics zveřejnil novou studii o výzkumu zabývajícím se efektivním zvýšením pevnosti, tuhosti a houževnatosti epoxidu uhlíkovými destičkami s originální modifikací dvěma různými polymerními řetězci. Takto modifikovaný epoxid by v budoucnu mohl být využit k přípravě odolnějších kompozitních materiálů. Na výzkumu spolupracovali vědci z ÚMCH napříč odděleními.

Na vývoji bimodální modifikace grafenu a epoxidových systémů pracovali vědci z ÚMCH osm měsíců. Navázali na roční studii zabývající se jednoduchou modifikací grafenu různými typy polymerů. „Kombinace pevné a houževnaté mezifázové vrstvy s obdobně modifikovanou epoxidovou matricí je příslibem pro přípravu kompozitů s vyšší rázovou odolností,“ říká hlavní autor publikace Dr. Ivan Kelnar, vedoucí Oddělení nanostrukturovaných polymerů a kompozitů.

Mezioborová spolupráce napříč odděleními Ústavu makromolekulární chemie zahrnovala přípravu (Dr. M. Janata) a analýzu modifikovaného grafenu (Dr. J. Dybal, Dr. A. Zhigunov) spolu s přípravou epoxidových nanokompozitů (Ing. L. Kaprálková) a studiem jejich struktury (Dr. S. Krejčíková, Dr. A. Zhigunov).

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH