Vývoj protilátkového mimetika pomocí iBody

Vědci z Ústavu makromolekulární chemie a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR společně pokračují ve výzkumu technologie iBodies. Nová studie zveřejněná v Journal of Biological Chemistry popisuje vývoj protilátkového mimetika s vysoce selektivní afinitou pomocí biokompatibilního kopolymerního nosiče (iBody).

Peptidová fágová display metoda je mocným nástrojem pro objevování nových ligandů farmakologicky relevantních cílů. Vybrané ligandy však často trpí nízkou afinitou,“ vysvětluje Dr. Vladimír Šubr z Oddělení biolékařských polymerů.

V nové studii vědci z AV ČR identifikovali pomocí fágového displeje nový bicyklický peptid pro klinicky významný nádorový marker (PSMA). „Ukazujeme, že navázání více kopií vybraného nízkoafinitního peptidu k biokompatibilnímu kopolymernímu nosiči N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu (iBody) zlepšilo vazbu konjugátu o několik řádů. Výsledný konjugát navíc dokáže rozlišit různé konformace cílového proteinu, což jsme prokázali pomocí ELISA, FACS, konfokální mikroskopie a dalších biochemických metod,“ popisuje Dr. Libor Kostka z téhož oddělení.

Možnost vyvinout stabilní, plně syntetická, konformačně selektivní mimetika protilátek má vysoký potenciál v aplikacích pro molekulární rozpoznávání, diagnostiku a léčbu mnoha patologických stavů. Tato strategie může významně přispět k efektivnějšímu objevování a navrhování léků.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH