Vývoj hydrogelových implantátů pro léčbu očního nádoru

Vědci z ÚMCH pracují na vývoji nových způsobů dopravy protinádorových léčiv do oka. Zefektivnit léčbu retinoblastomu, nejčastějšího očního zhoubného nádoru u dětí, chtějí za pomoci hydrogelového implantátu, který by mohl léčivo postupně uvolňovat. Na vývoji hydrogelových implantátů pro léčbu retinoblastomu se badatelé z ÚMCH podílí pátým rokem. Nejnovější výsledky výzkumu nyní zveřejnil časopis International Journal of Pharmaceutics.

Dosavadní výsledky naznačují, že díky postupnému uvolňování léčiva z hydrogelového implantátu, který si můžeme představit například jako kontaktní čočku umístěnou na zadní oční segment, lze dopravit chemoterapeutika do oka bez toho, aniž by byla narušena jeho celistvost. Díky tomu nehrozí rozšíření nádoru do organismu a také je oproti nitrožilní systémové aplikaci mnohonásobně nižší celková podaná dávka,“ vysvětluje Dr. Jakub Širc z Oddělení polymerních sítí a gelů a Laboratoře čistých prostor. Díky tomuto způsobu aplikace léčiva jsou také velmi významně potlačeny nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie. Nová strategie léčby již prošla úspěšným testováním na králících.

Multioborová spolupráce

Samotná myšlenka využít pro léčbu retinoblastomu náš hydrogelový implantát se zrodila během diskuse s MUDr. Karlem Švojgrem, Phd., z Oddělení dětské hematologie a onkologie, a doc. MUDr. Pavlem Pochopem, PhD. z Oční kliniky dětí a dospělých, 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol,“ vzpomíná Dr. Jakub Širc. Veškeré experimenty na králičím modelu chemici realizují ve spolupráci s týmem vedeným MUDr. Jiřím Uhlíkem, PhD. z Ústavu histologie a embryologie 2. lékařské fakulty UK, na experimentech na prasečích modelech spolupracují s MUDr. Tarasem Ardanem PhD. z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově. Na vývoji přesnějších metod stanovení účinných látek pracují vědci z ÚMCH s kolegy z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK., dále je do výzkumu zapojen také prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD., z Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a oftalmologové z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Stejně jako u jiných vědeckých projektů i v rámci tohoto výzkumu se musí vědci potýkat s řešením řady náročných technických detailů. Patří mezi ně například stanovení léčiv v biologických matricích s dostatečnou citlivostí nebo úprava výroby implantátu tak, aby přesně pasoval na oko experimentálního králíka nebo prasete. Největší problém však mají s financováním celého projektu. „Přestože by bylo potenciálně možné vyvíjený způsob léčby rozšířit i na léčbu jiných onemocnění, hlavní cíl je léčba retinoblastomu, která se v České republice týká 5 až 10 dětí ročně. To bohužel není pro potenciální partnery z komerční sféry zrovna zajímavé,“ uzavírá rozhovor Dr. Jakub Širc.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH