Vývoj a design perovskitových LED diod

Vědci z oddělení NMR spektroskopie (ÚMCH AV ČR) ve spolupráci s oddělením biomolekulární a organické elektroniky univerzity v Linköpingu pokročili ve vývoji a designu PeLED diod.  Nyní se mezinárodnímu vědeckému týmu podařilo popsat, jak výrazně zlepšit provozní stabilitu PeLED diod ošetřením perovskitového prekurzoru pomocí dikarboxylových kyselin.

Světelné diody (LED) na bázi perovskitu patří mezi slibné kandidáty na cenově dostupnější a vysoce výkonné světelné diody. Vědci dosud bojovali s jejich špatnou chemickou stabilitou.  Nyní se mezinárodnímu týmu výzkumníků podařilo nalézt účinnou látku, která zabraňuje degradaci perovskitového prekurzoru v PeLED diodách. Publikaci zveřejnil vědecký časopis zaměřený na řešení problémů s udržitelnou energií Joule. Výzkum světelných diod patří mezi vědecká témata řešená v rámci platformy Akademie věd Strategie AV 21, jejíž cílem je řešit problémy a výzvy současné společnosti.

„Zjistili jsme, že dikarboxylové kyseliny účinně eliminují reaktivní organické přísady v perovskitových emisních vrstvách za vzniku stabilních organických produktů. Tyto produkty následně zabraňují dalším nežádoucím mezifázovým reakcím, čímž se výrazně zvyšuje provozní stabilita výsledných PeLED diod.“ vysvětluje Dr. Libor Kobera z oddělení NMR spektroskopie. „Díky optimalizaci této reakce v emisních vrstvách perovskitu, jsme dosáhli vysoké účinnosti (18.6 %) a zároveň i dlouhé životnosti PeLED diod (682 h),“ doplňuje Dr. Jiří Brus, vedoucí oddělení NMR spektroskopie a koordinátor vědeckého programu Strategie AV21 „Molekuly a materiály pro život“.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH