Syntéza a strukturní charakterizace polyurethanů z obnovitelných surovin

Oddělení zpracování polymerních materiálů pokročilo v oblasti výzkumu environmentálně-příznivých polyurethanů. Nejnovější studii zabývající se syntézou a charakterizací cyklických karbonátů vědci zveřejnili v časopise Polymer Chemistry.

Polyurethany jsou díky svému variabilnímu složení široce využívány v nejrůznějších aplikacích. Jejich výroba z obnovitelných zdrojů a bez použití toxických isokyanátů je příslibem udržitelné, environmentálně příznivé budoucnosti,“ vysvětluje Dr. Hynek Beneš z Oddělení zpracování polymerních materiálů, kde se studiem polyurethanů zabývají již téměř dvě dekády.


Nový článek vychází z dlouhodobé spolupráce mezi Ústavem makromolekulární chemie a týmu prof. Datty z Gdaňské technické university. „Během práce na tomto článku bylo nejnáročnější zkombinovat několik analytických technik a přístupů a vytvořit účinnou spolupráci mezi několika odděleními našeho ústavu,“ popisuje Dr. Beneš. Studované materiály byly připraveny v Polsku, vědci z ÚMCH se podíleli na detailní charakterizaci všech meziproduktů i finálních produktů. Podrobná charakterizace molekulární struktury připravených meziproduktů a konečných produktů byla provedena především pomocí metod 1D- a 2D-NMR a MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH