Světlo-konvertující lantanidové nanočástice pro detekci lidského albuminu

Vědci z ÚMCH uspěli s výzkumem světlo-konvertujících lantanidových nanočástic v odborném magazínu Biomacromolecules.

Již šestým rokem se vědci z ÚMCH věnují výzkumu světlo-konvertujících lantanidových nanočástic. „Nyní se nám podařilo vyvinout světlo-konvertující lantanidové nanočástice povlečené biokompatibilním poly(ethylenglykolem) nesoucím neridronát a protilátku,“ popisuje Daniel Horák, vedoucí oddělení polymerních částic v ÚMCH. Na základě těchto částic, které převádějí nízkoenergetické blízké infračervené záření na vysokenergetické viditelné nebo ultrafialové světlo, vědci připravili také velmi citlivý sendvičový test na detekci lidského albuminu, jehož zvýšený obsah v moči může indikovat závažné onemocnění ledvin, tzv. albuminurii.

Věnovali jsme se rovněž možnostem modifikace a využití světlo-konvertujících lantanidových nanočástic pro vícenásobné zobrazování živých tkání pomocí luminiscence, magnetické rezonance, výpočetní tomografie a jednofotonové emisní výpočetní tomografie,“ vyjmenovává Daniel Horák, jehož tým na výzkumu spolupracoval s Univerzitou v Řezně (Bavorsko) a Masarykovou univerzitou v Brně.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH