Smart polymerní systémy pro snímací aplikace

Prestižní časopis Macromolecules publikoval nový článek od výzkumníků z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Zabývali se tzv. smart polymerními systémy pro snímací aplikace.

V nové studii vědci syntetizovali a studovali symetrické hvězdicové konjugáty porfyrinu-PNIPAM4 (PP). Tyto molekuly mají vlastnosti typické pro porfyriny (citlivost na pH) a pro polymer PNIPAM (teplotní odezva). Výzkum zahrnující počáteční návrh, syntézu a podrobné fyzikálně-chemické analýzy trval zhruba tři roky. Tým z ÚMCH spolupracoval s kolegy z International Center for Materials Nanoarchitectonics (WPI-MANA) v National Institute for Materials Science (NIMS), Tsukuba, Japonsko. „Provedli jsme mnoho fyzikálně-chemických analýz, jako je NMR, DLS, UV-Vis atd., včetně měření rozptylu rentgenového záření v největším evropském zařízení pro synchrotronové záření (ESRF) v Grenoblu. Práce obsahovala i teoretickou část, kde jsou experimentální výsledky zasazeny do kontextu známé Flory-Hugginsovy teorie,“ říká dr. Nadiia Velychkivska z oddělení NMR spektroskopie a rentgenové a neutronové difrakce. „V rámci této studie jsem se musela naučit mnoho aspektů u sedmi různých experimentálních metod. K úspěchu tohoto projektu přispěla zejména spolupráce s kolegy napríč obory,“ dodává dr. Nadiia Velychkivska.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH