Polymery pro efektivnější skladování energie

Již po mnoho desetiletí zůstává výzkum polymerů slibnou strategií, jak zvýšit efektivitu systémů pro skladování energie. Nyní výzkumníci z Ústavu makromolekulární chemie popsali nový, obecný a velice slibný přístup využití polymerů pro účinné skladování energie za pomoci použití iontů hliníku pro akumulaci energie v organickém polymeru-polyanilinu (PANI). Studii zveřejnil časopis Journal of Materials Chemistry C.

V nové studii vědci studovali synergický efekt stability polymeru PANI a elektrolytu obsahujícího hliník. „Elektrochemické vlastnosti PANI/Al(ClO4)3 byly studovány pomocí cyklické voltametrie a elektrochemické impedanční spektroskopie. Vrstva polymeru odhalila reverzibilní jeden redukční a jeden oxidační pík, což je vysvětleno organizací polymerních řetězců na jedné straně a aplikací Al(ClO4)3 jako elektrolytu na straně druhé. Zjistili jsme, že systém PANI/Al(ClO4)3 vykazuje významné zlepšení elektrochemické aktivity a stability (po 5000 cyklech je zachováno ~ 90 % původního výkonu) a zlepšení spektro-elektrochemického výkonu, kdy optický kontrastní poměr byl 6,25 a účinnost 102.7 cm2 C–1 při 633 nm,“ popisuje dr. Elena Tomšik z Oddělení vodivých polymerů (ÚMCH AV ČR).

Výzkumný projekt začal v roce 2017, kdy výzkumníci z ÚMCH začali zkoumat roli Hofmeisterových iontů v chemické syntéze polymeru PANI. V následujících letech se do hloubky zaměřili na pochopení elektrochemického výkonu PANI za různých podmínek. Na dokončení studie vědci z ÚMCH spolupracovali se skupinou dr. Alexandra Kromky z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH