Polymerní sondy pro fosforovou magnetickou rezonanci

Tým dr. Richarda Lagy z Oddělení polymerních a koloidních imunoterapeutik ÚMCH působící ve vědeckém centru BIOCEV vyvinul ve spolupráci s kolegy z Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM nové polymerní sondy umožňující anatomické a funkční 31P-MR zobrazování vnitřních tělesných struktur a fyziologických procesů. Výsledky nové studie byly publikovány v časopise Macromolecular Bioscience.

Publikace se zabývá vývojem koncepčně nových typů bioresponzivních sond na bázi polymerů obsahujících fosfor detekovatelných pomocí 31P-magnetické rezonance. „Ukázali jsme, že připravené polymerní sondy poskytují silný 31P MR signál v in vitro i in vivo podmínkách, který je díky specifickému složení sondy velmi dobře odlišitelný od přirozeného biologického pozadí. V přítomnosti reaktivních forem kyslíku produkovaných v nádorových tkáních nebo zánětech navíc sondy podléhají strukturním změnám, čehož lze využít při 31P-MRI detekci těchto patologických stavů,“ popisuje Ing. Lucie Kracíková, členka řešitelského týmu, zodpovědná za syntézu polymerních sond. Nová studie je výsledkem multioborové spolupráce vědců z několika oddělení z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Biotechnologického ústavu AV ČR.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH