Polymerní nanoterapeutika z ÚMCH v Journal of Controlled Release

Výsledky výzkumu Ondřeje Lidického a Tomáše Etrycha z oddělení Biolékařské polymery byly publikovány v prestižním časopisu Journal of Controlled Release. Výzkum se zabývá aktivním směrováním polymerních nanoterapeutik určených pro léčbu onkologických onemocnění v případech, kdy dochází k opětovnému nádorovému růstu po již aplikované léčbě. Nová polymerní nanoterapeutika jsou nadějí pro účinnou léčbu tzv. relapsu, kdy je nádorová tkáň v důsledku předchozí léčby vůči použitým terapeutikům často již méně senzitivní.

Probíhající výzkum vědců z ÚMCH AV ČR se zaměřuje na cílená protinádorová nanoterapeutika, která transportují zvolené léčivo do nádorové tkáně přímo k nádorovým buňkám. „Jedná se o kombinaci monoklonální protilátky a polymerního nosiče s navázaným protinádorovýn léčivem. Úkolem bylo zkoumat různé způsoby cílení tak, aby bylo nanoterapeutikum účinné i pro druhé kolo boje s nádorovým onemocněním,“ vysvětluje Tomáš Etrych, vedoucí oddělení biolékařských polymerů v ÚMCH AV ČR. „Na tomto tématu pracuji od začátku mého působení na ÚMCH od roku 2013. Publikace shrnuje výsledky za několik posledních let, nicméně neznamená konečný výstup celého výzkumu,“ popisuje Ondřej Lidický z oddělení biolékařských polymerů, který se tématu cílených protinádorových nanoterapeutik nadále věnuje v rámci postdoktorandského výzkumu.

Publikace vznikla díky spolupráci oddělení biolékařských polymerů s kolegy z oddělení biologických modelů v ÚMCH AV ČR, kteří se věnovali prvnímu biologickému testování. Vědci z ÚMCH dále úzce spolupracovali s vědeckým týmem 1. lékařské fakulty pod vedením Pavla Klenera, kde se testoval potenciál léčiva na modelových nádorech odvozených přímo ze vzorku tkáně onkologických pacientů.

 

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH